M
09:40 | 29/10/2019

5 nhóm vấn đề sẽ được chất vấn tại kỳ họp

(LĐTĐ) Ngày 28/10, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã gửi phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội về nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV.

5 nhom van de se duoc chat van tai ky hop Cần quy định chặt chẽ việc truy cập dữ liệu điện tử của Kiểm toán Nhà nước
5 nhom van de se duoc chat van tai ky hop Cần cơ chế đãi ngộ thu hút người tài tham gia Hội đồng nhân dân
5 nhom van de se duoc chat van tai ky hop Tăng tuổi nghỉ hưu: Cần thận trọng đánh giá các yếu tố tác động
5 nhom van de se duoc chat van tai ky hop
Nhóm vấn đề về nông nghiệp sẽ được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường (ảnh) trả lời chất vấn các đại biểu (ảnh QH)

Theo đó, có 5 nhóm vấn đề được đưa ra xin ý kiến các đại biểu gồm: Nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung vào: Chất lượng, hiệu quả Chương trình Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, công tác quy hoạch trồng trọt, chăn nuôi gắn với thị trường tiêu thụ, ứng dụng khoa học công nghệ cao trong nông nghiệp, công tác xuất khẩu nông sản, thủy sản; công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và chính sách hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng; hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; công tác quản lý, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại trong khai thác, đánh bắt hải sản trên biển.

Trách nhiệm trả lời chính thuộc về Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng các Bộ Công Thương, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội, Quố́c phòng cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Nhóm vấn đề thứ 2, lĩnh vực Công thương, tập trung vào Công tác quản lý, điều tiết điện lực, việc thực hiện quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch năng lượng mới và năng lượng tái tạo; hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường ngoài nước, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thương mại điện tử và kinh tế số, công tác quản lý thị trường, phòng chống gian lận thương mại, quản lý cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng; Phát triển cơ khí chế tạo trong nước, tỷ lệ nội địa hóa, đổi mới công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp.

Trách nhiệm trả lời chính thuộc về Bộ trưởng Bộ Công thương. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông Công an, Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Nhóm vấn đề thứ 3, lĩnh vực Thanh tra tập trung vào: Công tác thanh tra, phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, việc thực hiện kết luận sau thanh tra, thu hồi tài sản do tham nhũng mà có, thu hồi tài sản sau thanh tra; công tác thanh tra, việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; hiệu quả hoạt động thanh tra của Thanh tra nhà nước và thanh tra chuyên ngành.

Trách nhiệm trả lời chính thuộc về Tổng Thanh tra Chính phủ. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng các Bộ: Nội vụ, Công an, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Y tế cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Nhóm vấn đề thứ 4, lĩnh vực Nội vụ tập trung vào: Việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nhất là việc sắp xếp cán bộ, công chức sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã; công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, bồi dưỡng, đào tạo, thi nâng ngạch cán bộ, công chức và viên chức; Công tác đánh giá cán bộ, công chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Trách nhiệm trả lời chính thuộc về Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Nhóm vấn đề thứ 5, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tập trung vào: Công tác quản lý báo chí, quản lý giấy phép trong lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình, cấp, thu hồi thẻ nhà báo, Công tác quản lý thông tin điện tử, nhất là các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, quản lý quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng; Về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử.Trách nhiệm trả lời chính: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Nội vụ, Công an; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Theo chương trình nghị sự của Quốc hội, phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được tiến hành từ ngày 6 – 8/11/2019.

Tuấn Minh

Nguồn :