M
10:51 | 01/10/2019

11 Công đoàn cơ sở ngành Giáo dục Hà Nội đã tổ chức xong Đại hội Công đoàn

(LĐTĐ) Thực hiện Hướng dẫn số 04/HD-CĐGD ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội về việc tổ chức Đại hội, Hội nghị công đoàn cơ sở năm 2019, Công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc có nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024.

dai hoi cong doan co so cac don vi truc thuoc cong doan nganh giao duc ha noi nhiem ky 2019 2024 Nhiều sáng tạo trong phương pháp giảng dạy
dai hoi cong doan co so cac don vi truc thuoc cong doan nganh giao duc ha noi nhiem ky 2019 2024 Ký kết kế hoạch phối hợp công tác năm học 2019 - 2020
dai hoi cong doan co so cac don vi truc thuoc cong doan nganh giao duc ha noi nhiem ky 2019 2024 Chăm lo thiết thực đến đời sống cán bộ giáo viên, nhân viên

Được biết, nhiệm kỳ 2019 - 2024 có 33 đơn vị Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phải tổ chức Đại hội. Tính đến ngày 30/9/2019 đã có 11 đơn vị tổ chức, đó là: Trung học Phổ thông Phúc Thọ, Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn - Hà Đông, Trung học Phổ thông Đại Cường, Trung học Phổ thông Tự Lập, Trung học Phổ thông Yên Lãng, Trung học Phổ thông Thạch Thất, Trung học Phổ thông Xuân Khanh, Trung học Phổ thông Chương Mỹ A, Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi - Thường Tín, Trung học Phổ thông Hoàng Mai và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú.

11 cong doan co so nganh giao duc ha noi da to chuc xong dai hoi cong doan
Đại hội Công đoàn Trường Trung học Phổ thông Xuân Khanh nhiệm kỳ 2019 - 2024

Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã được 100% đại biểu biểu quyết thống nhất, với mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới của Công đoàn các trường là: Đổi mới phong trào thi đua, đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; phát huy dân chủ, chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ giáo viên, nhân viên; tích cực tham gia, phối hợp tốt với chính quyền thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn; quyết tâm phấn đấu xây dựng Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh”.

Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2019 - 2024 của 11 đơn vị đã thành công rực rỡ, ghi nhận những mặt tích cực từ công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự, chương trình Đại hội, đồng thời đã bầu ra Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động.

P.V

Nguồn :