M
11:37 | 01/08/2019

Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930 - 1/8/2019)

Xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng

(LĐTĐ) Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trải qua 89 năm xây dựng và phát triển, ngành Tuyên giáo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị vẻ vang của mình.  

xung dang la co quan tham muu chien luoc cua dang Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Công tác tuyên giáo là một mặt trận quan trọng của Đảng
xung dang la co quan tham muu chien luoc cua dang Tuyên giáo phải đi trước một bước trên mặt trận tư tưởng

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, cũng từ đây một số Ban của Đảng được ra đời, trong đó Ban Tuyên giáo (1/8/1930) để tham mưu cho Trung ương và cấp uỷ trên các mặt công tác của Đảng. Suốt chặng đường 89 năm thành lập, Ban Tuyên giáo của Đảng đã có những đóng góp to lớn vào công cuộc đấu tranh chống lại sự cai trị của thực dân Pháp giành độc lập, tự do cho dân tộc. Đồng thời, đánh bại sự can thiệp của đế quốc Mỹ thống nhất đất nước (30/4/1975).... Trong công cuộc đổi mới, ngành Tuyên giáo đã và đang đóng góp tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Thời kỳ mới, tình hình mới, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác Tuyên giáo là không ngừng củng cố niềm tin của Đảng đối với nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội để cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

xung dang la co quan tham muu chien luoc cua dang

Bác Hồ nói chuyện với các giáo sư, cán bộ giảng dạy các trường ĐH và THCN, tháng 12/1958. (ảnh tư liệu)

Tại thời khắc kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống của ngành, mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Tuyên giáo của Đảng càng thấm nhuần những lời dạy của Bác Hồ kính yêu về công tác Tuyên giáo. Theo Người, công tác Tuyên giáo phải xuất phát từ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng mà xác định nhiệm vụ, nội dung, phương pháp hoạt động; phải phục vụ đắc lực cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng ta, của dân tộc ta.

Để hoạt động Tuyên giáo có hiệu quả, Bác đòi hỏi cán bộ Tuyên giáo phải nói và viết sao cho “phổ thông, dễ hiểu, ngắn gọn, dễ đọc”, làm cho người nghe, người đọc “hiểu được, nhớ được và làm được”. Bác còn đòi hỏi cán bộ Tuyên giáo phải có phong cách đi sâu, đi sát cơ sở, đến những mũi nhọn của mặt trận sản xuất và chiến đấu, nơi có phong trào khá và cả những nơi có phong trào kém, phát hiện và giải đáp được những vấn đề do cuộc sống đặt ra. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chỉ có đi sâu vào thực tiễn đời sống xã hội thì mới tìm hiểu, đánh giá đúng thực chất tình hình công tác Tuyên giáo của địa phương, đơn vị, mới phát hiện được những vấn đề mới, nhân tố mới, những điển hình tốt, người tốt việc tốt để cổ vũ, biểu dương, nhân rộng, đồng thời vạch ra những hiện tượng, những biểu hiện sai trái để phê phán, uốn nắn nhằm đẩy mạnh việc phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Thấm nhuần những lời dạy của Bác, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, trong suốt những năm qua, ngành Tuyên giáo đã không ngừng đổi mới tư duy, bám sát thực tiễn cuộc sống và xu thế vận động, phát triển của thế giới đã kịp thời tham mưu cho Đảng để đề ra những chủ trương, chính sách phù hợp.

xung dang la co quan tham muu chien luoc cua dang

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng biểu trưng và giấy chứng nhận cho các gương điển hình tham gia buổi giao lưu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2019. (ảnh Tuyên giáo)

Đối với ngành Tuyên giáo Thủ đô, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy Hà Nội những năm qua đã không ngừng nổ lực, phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế- xã hội của Thành phố. Những năm qua, ngành Tuyên giáo Hà Nội luôn bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhất là 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 8 chương trình công tác lớn để triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành. Trong đó, một trong những nhiệm vụ hàng đầu là tập trung nắm bắt và dự báo kịp thời dư luận về các vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách lớn, các vấn đề dân sinh và các sự kiện đột xuất phát sinh trên địa bàn gắn với thực hiện Đề án số 05 về “Đổi mới công tác nắm bắt, nghiên cứu và định hướng dư luận xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của thành phố”.

xung dang la co quan tham muu chien luoc cua dang
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Cạnh đó, ngành Tuyên giáo Thủ đô sẽ hướng mạnh về cơ sở, không ngừng nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về sự cần thiết của công tác tư tưởng, tuyên giáo trong tình hình mới. Thấu hiểu ý nghĩa của phương châm “Lấy xây để chống”, Ban Tuyên giáo Thành ủy và hệ thống tuyên giáo Thành phố sẽ chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội” gắn với thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP Hà Nội”. Quyết liệt đấu tranh với những cá nhân, tổ chức có biểu hiện lệch lạc về tư tưởng thông qua việc tham mưu với cấp ủy các cấp và đối thoại trực tiếp với các đối tượng liên quan. Ngành sẽ không ngừng xây dựng hệ thống thông tin mạnh, rộng khắp; cung cấp thông tin sớm, đầy đủ, chính xác về kết quả trên các lĩnh vực của Thành phố. Đặc biệt, là những vấn đề dư luận quan tâm. Phát huy vai trò của hệ thống báo chí, các bản tin nội bộ, công tác tuyên truyền miệng, nỗ lực “đi trước một bước” trên “mặt trận” tư tưởng.

PV

Nguồn :