M
14:40 | 25/12/2018

Xét tặng danh hiệu “Sáng kiến Thủ đô”: Phải đảm bảo khách quan, chính xác

(LĐTĐ) Đây là một trong những yêu cầu tại Hướng dẫn số 23/HD-LĐLĐ hướng dẫn xét tặng danh hiệu “Sáng kiến Thủ đô” trong công chức, viên chức, lao động mà Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến ký ban hành mới đây.

xet tang danh hieu sang kien thu do phai dam bao khach quan chinh xac Mỗi sáng kiến là một ý tưởng
xet tang danh hieu sang kien thu do phai dam bao khach quan chinh xac Chuyện về nữ Chủ tịch Công đoàn cần mẫn, sáng tạo
xet tang danh hieu sang kien thu do phai dam bao khach quan chinh xac Sáng kiến, sáng tạo bật ra từ yêu cầu thực tiễn

Theo đó, việc xét tặng danh hiệu “Sáng kiến Thủ đô” là nhằm kịp thời tôn vinh và biểu dương những công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp công nghệ hữu ích, có giá trị, làm tăng năng suất lao động, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và đất nước.

Đối tượng được xét tặng danh hiệu này là cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, viên nghiên cứu, doanh nghiệp các thành phần kinh tế có công đoàn cơ sở thuộc LĐLĐ Thành phố Hà Nội.

Về tiêu chuẩn, danh hiệu “Sáng kiến Thủ đô” trong CCVCLĐ được biểu dương khen thưởng hàng năm cho cá nhân hoặc nhóm cá nhân là đồng tác giả có sáng kiến hoặc giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý được áp dụng vào thực tiễn của cơ quan, đơn vị, tổ chức và có khả năng áp dụng, phổ biến rộng rãi trong ngành hoặc toàn Thành phố mang lại hiệu quả kinh tế- xã hội thiết thực được cấp có thẩm quyền công nhận và giá trị làm lợi, cụ thể như sau: Đối với CCVCLĐ có trình độ cao đẳng trở xuống (không giữ chức vụ lãnh đạo) có sáng kiến hoặc có 01 giải pháp trở lên với tổng giá trị làm lợi từ 80 triệu đồng trở lên hoặc có 03 năm liên tục trở lên có sáng kiến, giải pháp với tổng giá trị làm lợi từ 150 triệu đồng trở lên.

xet tang danh hieu sang kien thu do phai dam bao khach quan chinh xac
CNVCLĐ có sáng kiến sáng tạo luôn được tổ chức công đoàn và toàn xã hội tôn vinh, trân trọng. Ảnh minh họa.

Đối với CCVCLĐ có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên không giữ chức vụ lãnh đạo có sáng kiến hoặc có 01 giải pháp trở lên với tổng giá trị làm lợi từ 150.000.000 đồng trở lên. Đối với cá nhân là cán bộ lãnh đạo quan lý (giữ chức vụ lãnh đạo quản lý có phụ cấp từ 0,3 trở lên đối với đơn vị hành chính, sự nghiệp; Giám đốc, phó giám đốc hoặc tương đương ở khối doanh nghiệp sản xuất kinh doanh) có sáng kiến hoặc 01 giải pháp công nghệ trở lên, làm lợi từ 200.000.000 đồng trở lên hoặc có giải pháp cải tiến quản lý về tổ chức sản xuất kinh doanh áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả kinh tế- xã hội cao được cấp thành phố, bộ ngành Trung ương công nhận.

Đối với cá nhân hoặc nhóm cá nhân tham gia nghiên cứu đề tài khoa học cấp Nhà nước, Thành phố, bộ sau khi được nghiệm thu và ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế- xã hội cao được Thủ trưởng cơ quan đơn vị nơi ứng dụng đề tài khoa học đó xác nhận.

Có giải pháp công nghệ dự thi tại các cuộc thi khu vực và quốc tế, hội thi quốc gia hoặc hội thi cấp thành phố, bộ, ngành Trung ương và đạt giải nhất, nhì ba hoặc giải A,B,C trong các hội thi đó (nếu giải pháp có từ 02 cá nhân trở lên thì chỉ xét khen thưởng 01 cá nhân có tỷ lệ đóng góp cao nhất).

Đối với sáng kiến ở các đơn vị không xác định được giá trị làm lợi nhưng áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội cao, phạm vi ảnh hưởng rộng đến cấp thành phố, ngành Trung ương được thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi ứng dụng xác nhận hoặc sở khoa học công nghệ Thành phố xác nhận thì tác giả của sáng kiến đó được xem xét đề nghị khen thưởng.

LĐLĐ Thành phố hướng dẫn, cấp cơ sở sẽ xét biểu dương, khen thưởng sáng kiến cấp cơ sở và lựa chọn những sáng kiến tiêu biểu đề nghị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xem xét biểu dương, khen thưởng trước 30/3 hàng năm. Đối với cấp trên cơ sở, LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở xem xét, biểu dương, khen thưởng, tổng hợp và gửi hồ sơ về LĐLĐ Thành phố (qua Ban Chính sách- Pháp luật) xét khen thưởng danh hiệu “Sáng kiến Thủ đô” trong CCVCLĐ trước ngày 20/4 hàng năm.

LĐLĐ Thành phố sẽ xét chọn, tổ chức biểu dương, khen thưởng vào dịp Tháng Công nhân hàng năm (trước ngày 30/5). Đồng thời, trên cơ sở thành tích của các cá nhân (nhóm cá nhân là đồng tác giả) có sáng kiến được biểu dương khen thưởng, LĐLĐ Thành phố sẽ xét chọn những sáng kiến tiêu biểu nhất mang lại hiệu quả kinh tế- xã hội cao nhất, đề nghị UBND Thành phố xét tặng Bằng “Sáng kiến Thủ đô” hoặc đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam xét tặng Bằng “Lao động sáng tạo”.

LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh, việc xét tặng danh hiệu “Sáng kiến Thủ đô” trong đội ngũ CNVCLĐ phải đảm bảo công khai, khách quan, công bằng, chính xác, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự thủ tục theo đúng quy định xét, công nhận sáng kiến cơ sở và xét tặng bằng “Sáng kiến Thủ đô”.

Phạm Diệp

Nguồn :