M
19:43 | 14/09/2019

Phiên họp tháng 9/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố:

Xem xét một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền

(LĐTĐ) Trong phiên họp tháng 9, tập thể Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã cho ý kiến, biểu quyết về một số nội dung quan trọng như: phương án triển khai mạng lưới máy bán hàng tự động tại địa điểm công cộng; kế hoạch phát triển các phương tiện vận tải công cộng trên địa bàn Thành phố...  

xem xet mot so noi dung thuoc tham quyen Xem xét ban hành quy định về quản lý, sử dụng xe gắn máy
xem xet mot so noi dung thuoc tham quyen Xem xét nhiều nội dung quan trọng, trình Kỳ họp thứ tám
xem xet mot so noi dung thuoc tham quyen Xem xét thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước của 13 cá nhân liên quan

Cụ thể, sáng 12/9, tại trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố, đồng chí Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố đã chủ trì Phiên họp Tập thể Uỷ ban nhân dân Thành phố thường kỳ tháng 9/2019 để xem xét, quyết định 8 nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền.

xem xet mot so noi dung thuoc tham quyen

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại phiên họp.

Tại hội nghị, tập thể Uỷ ban nhân dân Thành phố cho ý kiến về một số nội dung đã được nghiên cứu từ phiên họp trước, gồm: Xem xét, quyết định thông qua về việc ban hành đơn giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố; xem xét, thông qua quyết định Quy định thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố; xem xét, quyết định thông qua về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố; Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố thuộc Thành phố.

Bên cạnh đó xem xét sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND, ngày 26/11/2017 về việc ban hành Quy chế xét khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn Thành phố; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý điểm truy cập internet công cộng và điểm truy cập dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND, ngày 26/9/2014 của Uỷ ban nhân dân Thành phố.

Xây dựng phương án triển khai mạng lưới máy bán hàng tự động tại địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố; kế hoạch phát triển các phương tiện vận tải công cộng trên địa bàn Thành phố cũng như quy định về quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn Thành phố.

Sau khi thảo luận, tham gia ý kiến về các dự thảo Báo cáo, Tập thể Uỷ ban nhân dân Thành phố đã thống nhất thông qua 7 nội dung tại phiên họp.

Cụ thể: Tập thể Ủy ban nhân dân Thành phố thống nhất việc tổ chức rà soát, xây dựng và ban hành đơn giá nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc trình Uỷ ban nhân dân Thành phố thay thế Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của Uỷ ban nhân dân Thành phố để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng là cần thiết và phù hợp với các quy định hiện hành.

Các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung như sau: do các yếu tố cấu thành chi phí: tiền lương, giá nguyên vật liệu và chỉ số giá xây dựng tăng nên các mức giá cho từng hạng mục công trình tại dự thảo Quyết định mới tăng so với Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 là 0,65% (phù hợp với chỉ số giá xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành).

Đối với dự thảo Quyết định Quy định thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất quy định trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố phân cấp cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt giá khởi điểm đấu giá các trường hợp còn lại.

Việc xây dựng phương án triển khai mạng lưới máy bán hàng tự động tại địa điểm công cộng trên địa bàn Thành phố, Uỷ ban nhân dân Thành phố giao Sở Công Thương tiếp thu các ý kiến góp ý tại Hội nghị, trong đó bổ sung các quy định yêu cầu Doanh nghiệp tham gia đấu giá phải đáp ứng các nội dung sau: chất lượng của các loại máy bán hàng tự động phải đạt tiêu chuẩn các nước công nghiệp phát triển G7; đảm bảo khả năng di chuyển để phục vụ các nhiệm vụ, sự kiện định kỳ hoặc đột xuất của Thành phố. Máy phải bao gồm chức năng thanh toán bằng thẻ bên cạnh hình thức sử dụng tiền mặt, có kết nối với cơ quan có thẩm quyền để kiểm soát doanh thu, việc chấp hành các quy định về thuế theo quy định. Mỗi máy bán hàng tự động tại nơi công cộng phải bố trí ít nhất 2 thùng rác để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường khu vực xung quanh.

Cùng với đó, tập thể Ủy ban nhân dân Thành phố thống nhất ban hành Quyết định mới sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND, ngày 26/11/2017 của Uỷ ban nhân dân Thành phố đảm bảo kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được trong quá trình xét khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn Thành phố, bổ sung các quy định mới chặt chẽ hơn trong hoạt động quản lý doanh nghiệp, kịp thời phát hiện, xét khen thưởng đúng đơn vị, đúng đối tượng, góp phần nhân rộng các điển hình tiên tiến, vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân đạt thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Đối với kế hoạch phát triển các phương tiện vận tải công cộng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2019 - 2020 đến năm 2030, tập thể Uỷ ban nhân dân Thành phố thống nhất thông qua Kế hoạch phát triển các phương tiện vận tải công cộng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2019 - 2020 đến năm 2030 nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển số lượng phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn Thành phố.

Trong đó tăng cường kiểm tra, khảo sát, nghiên cứu tổ chức các tuyến xe buýt tới các khu vực đông dân cư, khu công nghiệp… nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng vận tải hành khách công cộng. Nghiên cứu đưa các loại hình xe buýt điện vào vận hành, khai thác, tiến tới năm 2025, đến năm 2030 thay thế xe buýt sử dụng nhiên liệu trên địa bàn Thành phố...

N. Hoa

Nguồn :