M
13:03 | 23/01/2018

Quốc Oai:

Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh

Vừa qua, Huyện ủy Quốc Oai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017; khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2017.

tin nhap 20180123104207 Đoàn kết, đổi mới và phát triển
tin nhap 20180123104207 Công đoàn huyện Quốc Oai: Tiếp tục đổi mới, sáng tạo

Với chủ đề công tác năm 2017 của huyện “Cải cách hành chính, quản lý đất đai và các xã về đích nông thôn mới”, cấp ủy, chính quyền huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác và triển khai thực hiện đồng bộ, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đồng thời tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

tin nhap 20180123104207
Ông Nguyễn Văn Thọ - Bí thư Huyện ủy trao Giấy khen cho 22 tổ chức cơ sở Đảng đạt thành tích xuất sắc năm 2017

Toàn huyện có 43 tổ chức cơ sở Đảng, trên 7.300 đảng viên. Công tác tư tưởng, tuyên giáo luôn được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên, đổi mới về phương pháp, hình thức, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong nhận thức và triển khai các nhiệm vụ chính trị từ huyện đến cơ sở. Năm 2017 đã tổ chức đánh giá, xếp loại các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, kết quả có 43 tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại, gồm: Đạt trong sạch vững mạnh 22, trong đó 6 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; hoàn thành tốt nhiệm vụ: 20/43 cơ sở; hoàn thành nhiệm vụ 01/43 cơ sở, chiếm 2,3%; không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng cũng được tăng cường tổ chức thường xuyên, nghiêm túc, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn, ngăn ngừa các khuyết điểm, thiếu sót trong đảng viên và tổ chức Đảng.

Toàn huyện có 43 tổ chức cơ sở Đảng, trên 7.300 đảng viên. Công tác tư tưởng, tuyên giáo luôn được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên, đổi mới về phương pháp, hình thức, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong nhận thức và triển khai các nhiệm vụ chính trị từ huyện đến cơ sở.

Năm 2017 đã tổ chức đánh giá, xếp loại các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, kết quả có 43 tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại, gồm: Đạt trong sạch vững mạnh 22, trong đó 6 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; hoàn thành tốt nhiệm vụ: 20/43 cơ sở; hoàn thành nhiệm vụ 01/43 cơ sở, chiếm 2,3%; không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phát huy được vai trò trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tập hợp, huy động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động tại địa phương gắn với việc tham gia xây dựng NTM.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thọ - Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Năm 2018 là năm bản lề kế hoạch 5 năm 2016 – 2010, có ý nghĩa to lớn đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Trên cơ sở kế thừa những thành công đạt được trong năm 2017 và khắc phục những khó khăn, tồn tại, với chủ đề trọng tâm của huyện năm 2018 là: "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, quản lý đất đai, huyện đạt chuẩn nông thôn mới".

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở bám sát 08 chương trình công tác lớn của Thành ủy, các Kế hoạch, Chương trình hành động, các Nghị quyết chuyên đề, Đề án của Huyện ủy rà soát lại từng nhiệm vụ, chỉ tiêu để từng đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể khả thi và tổ chức thực hiện hiệu quả. Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường và thực hiện có hiệu quả công tác đối thoại giữa người đứng đầu với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân. Nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu; phân công rõ người rõ việc, tập trung giải quyết những khó khăn khuyết điểm, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của cấp ủy các cấp. Tăng cường công tác thông tin tuyền truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các chương trình, các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, huyện về đích nông thôn mới.

H. Mai
(CTV)

Nguồn :