M
10:49 | 18/03/2018

Xây dựng Thành phố Bắc Ninh thành đô thị đáng sống

Tối 17/3, tại Thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh), Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận “Thành phố Bắc Ninh là đô thị loại 1 thuộc tỉnh Bắc Ninh”.

xay dung thanh pho bac ninh thanh do thi dang song Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự lễ ra mắt Sách trắng của EuroCham
xay dung thanh pho bac ninh thanh do thi dang song Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Tập đoàn Jardines Matheson
xay dung thanh pho bac ninh thanh do thi dang song Tuyển chọn nhân sự chất lượng cao cho Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá, Thành phố Bắc Ninh đã tạo được những dấu ấn phát triển mạnh mẽ, nhất là về công nghiệp, dịch vụ, du lịch, góp phần đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành một cực tăng trưởng mạnh của vùng và cả nước, với quy mô kinh tế đứng thứ 4/63 tỉnh/thành phố trong cả nước, tự cân đối ngân sách và có đóng góp cho Trung ương.

Diện mạo của Thành phố đã thay đổi toàn diện, tạo ra hình ảnh của một đô thị văn minh, hiện đại. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh được chú trọng; đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người gần 6.000 USD, gấp 2,5 lần bình quân cả nước.

Nhờ nỗ lực phấn đấu và những đóng góp quan trọng của một đô thị năng động quyết tâm đổi mới, chỉ sau 3 năm được công nhận là đô thị loại II, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 2088/QĐ-TTg ngày 25/12/2017 công nhận “Thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bắc Ninh”.

xay dung thanh pho bac ninh thanh do thi dang song
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ (ảnh: Chinhphu.vn)

Với vị trí địa chính trị-kinh tế, điều kiện tự nhiên và xã hội thuận lợi, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bắc Ninh cần phát huy hơn nữa sự chủ động, sáng tạo; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tạo ra những đột phá để phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022, hướng tới kinh tế tri thức, đô thị thông minh và trở thành một trung tâm vùng phát triển năng động hàng đầu của cả nước.

Cụ thể, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; giữ vững vai trò là một một cực tăng trưởng của miền Bắc và cả nước.

Địa phương phải kiến tạo không gian đô thị mở, thông minh với kiến trúc xanh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc; đa dạng hóa nguồn lực, phát huy nội lực, thúc đẩy liên kết, phát triển trong vùng Thủ đô và cả nước; tận dụng tốt cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, phát triển mạnh công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ, du lịch văn hóa - lịch sử; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; chú trọng phát triển làng nghề và không gian sinh thái tự nhiên.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Phát triển thành phố thông minh, chính quyền điện tử, bảo đảm công khai, minh bạch. Chú trọng bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống người có công, đối tượng chính sách và hộ nghèo. Làm tốt công tác y tế, giáo dục đào tạo, nhất là đào tạo nhân lực chất lượng cao cho các khu công nghiệp trên địa bàn. Bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống Kinh Bắc, đặc biệt là các lễ hội, di sản văn hóa - lịch sử vật thể và phi vật thể.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị cấp uỷ, chính quyền tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, không để tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cũng như những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Phát huy đoàn kết, chú trọng công tác cán bộ; rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên địa bàn; bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân.

Nguồn :