M
11:08 | 23/01/2018

Đại hội Công đoàn quận Đống Đa khóa XVIII (Nhiệm kỳ 2018 - 2023)

Vì một nhiệm kỳ sáng tạo, hiệu quả

Trong 2 ngày 23 - 24/1/2018, Đại hội Công đoàn quận Đống Đa khóa XVIII (nhiệm kỳ 2018 -2023) long trọng được tổ chức. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trí tuệ - Đổi mới”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận nhiệm kỳ 2013 - 2018; quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động trong nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng thời Đại hội bầu Ban Chấp hành mới đủ năng lực, trí tuệ để xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn trong thời kỳ hội nhập.

vi mot nhiem ky sang tao hieu qua LĐLĐ quận Đống Đa: Mỗi hoạt động đều thiết thực, hiệu quả
vi mot nhiem ky sang tao hieu qua Nỗ lực hết mình vì người lao động

Hướng mạnh về cơ sở và NLĐ

Đánh giá kết quả thực hiện phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2013-2018, đồng chí Nguyễn Khương Anh, Chủ tịch LĐLĐ quận cho biết: Phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn quận Đống Đa luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố và Ban Thường vụ Quận ủy; sự phối kết hợp chặt chẽ, tích cực, có hiệu quả của UBND và các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể trong quận.

vi mot nhiem ky sang tao hieu qua
LĐLĐ quận Đống Đa vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng 2.

Công đoàn các cấp đã chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong CNVCLĐ quận luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho NLĐ.

Cùng với đó công tác tham gia quản lý đạt hiệu quả thông qua các hoạt động mang tính điểm nhấn, gắn với các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô, của đất nước và địa phương, thu hút đông đảo CNVCLĐ quận tham gia.

Với thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2013- 2018, LĐLĐ quận Đống Đa vinh dự được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Năm 2013 được nhận Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ, năm 2014 được nhận cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam, năm 2015 được nhận cờ thi đua xuất sắc của LĐLĐ Thành phố, năm 2016 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng II.

Trong đó hàng năm, LĐLĐ quận phối hợp với UBND hướng dẫn CĐCS tổ chức tốt Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ tạo không khí dân chủ trong các cơ quan, đơn vị, DN. Kết quả, 100% đơn vị hành chính, sự nghiệp đã tổ chức Hội nghị CBCC, 65,5% DN tổ chức Hội nghị NLĐ, 42% đơn vị xây dựng quy chế đối thoại tại nơi làm việc, 100% đơn vị bầu Ban Thanh tra nhân dân.

Thông qua hội nghị, CNVCLĐ được tham gia xây dựng, bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD; xây dựng, sửa đổi, bổ sung thoả ước lao động tập thể (TƯ LĐTT), nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, góp phần củng cố mối quan hệ hài hòa đối với người sử dụng lao động. Hiện 66% DN trên địa bàn quận ký kết TƯLĐTT.

Cùng với việc tham gia xây dựng các chế độ chính sách đối với NLĐ, công đoàn đã ký chương trình phối hợp công tác với các phòng, ban ngành chức năng của quận kiểm tra việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật công đoàn, Luật BHXH... Thông qua công tác kiểm tra, LĐLĐ quận đã hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Hoạt động xã hội từ thiện cũng là một trong những nét nổi bật của công đoàn quận Đống Đa được LĐLĐ Thành phố đánh giá cao. CNVCLĐ trên địa bàn quận luôn đi đầu trong các phong trào nhân đạo từ thiện. Trong những năm qua CNVCLĐ đã ủng hộ, đóng góp Quỹ xã hội công đoàn với tổng số tiền 1tỷ 280 triệu đồng; đầu tư xây dựng 22 nhà Mái ấm công đoàn với tổng trị giá 275 triệu đồng, xây dựng và sửa chữa 03 nhà tình nghĩa với số tiền 65 triệu đồng, ủng hộ các loại Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Bảo trợ trẻ em, ủng hộ quân dân huyện đảo Trường Sa và nhân dân gặp thiên tai, lũ lụt,... tổng số trên 4,5 tỷ đồng.

Các cấp công đoàn quận cũng đã chủ động phối hợp với chính quyền quan tâm chăm lo đời sống cán bộ CNVCLĐ. Như tổ chức trợ cấp khó khăn, tổ chức cho CNVCLĐ đi tham quan, nghỉ mát; thăm hỏi CNVCLĐ khi có việc hiếu, việc hỷ, khám sức khỏe định kỳ cho CNVCLĐ... Qua các hoạt động đã góp phần chăm lo sức khoẻ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ và CNVCLĐ rất yên tâm công tác.

Đồng hành cùng DN ổn định đời sống việc làm của NLĐ

Nhận thức đúng ý nghĩa, vai trò của các phong trào thi đua yêu nước, trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn quận đã phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của cơ sở và quận.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn quận đặt mục tiêu: Phát huy truyền thống quận Đống Đa anh hùng, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đi đầu trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước.

Tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong thời kỳ hội nhập. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức công đoàn trong các thành phần kinh tế.

Cụ thể trong nhiệm kỳ qua, có 8700 cá nhân được công nhận “người tốt việc tốt”, 1350 CNVCLĐ đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, cấp quận, ngành và thành phố. Có 2527 lượt CNLĐ được công nhận đạt danh hiệu “công nhân giỏi” cấp cơ sở, 221 CNLĐ đạt danh hiệu “công nhân giỏi” cấp quận và 15 CNLĐ đạt danh hiệu “công nhân giỏi Thủ đô” cùng nhiều tập thể, cá nhân được quận, LĐLĐ thành phố, Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng.

Các CĐCS đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức luyện tay nghề, thi thợ giỏi. Hàng nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học các cấp có giá trị được UBND Thành phố, UBND quận công nhận, áp dụng vào thực tế làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Có thể nói các phong trào thi đua do công đoàn phát động và thực hiện đã khơi dậy ý thức trách nhiệm, khả năng sáng tạo, lòng nhiệt tình cách mạng của CNVCLĐ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị, quận, và thành phố.

Ngoài các hoạt động trên, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ cũng được các cấp công đoàn thực hiện hiệu quả. Nhiệm kỳ qua, LĐLĐ quận đã thành lập mới 123 CĐCS, kết nạp mới 9656 đoàn viên, hoàn thành vượt chỉ tiêu LĐLĐ Thành phố giao.

Hàng năm tỷ lệ CĐCS vững mạnh đạt trung bình 83%, trong đó khối HCSN đạt 99%, khối DN đạt 58%. Công tác tuyên truyền, vận động nữ CNVCLĐ; thu chi tài chính công đoàn cũng được LĐLĐ quận chú trọng. Trong 05 năm qua, LĐLĐ quận luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu thu và nộp đoàn phí, kinh phí công đoàn.

Đặc biệt, chỉ tiêu thu kinh phí công đoàn tại các đơn vị chưa thành lập tổ chức công đoàn có năm vượt 243%. LĐLĐ quận đã tập trung chỉ đạo các CĐCS thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng nguồn ngân sách công đoàn đúng mục đích, đảm bảo công khai, tiết kiệm và hiệu quả…

Đánh giá cao những kết quả đã đạt được của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn quận, đồng chí Đặng Việt Quân- Phó Bí thư Thường trực quận ủy khẳng định: 5 năm qua CNVCLĐ cùng Đảng bộ và nhân dân Quận Đống Đa đã phấn đấu lao động, sản xuất và công tác góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của quận.

Giai đoạn từ 2013-2016, kết quả thu ngân sách của quận luôn đạt và vượt kế hoạch và là quận đứng đầu thành phố trong vượt thu ngân sách. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững; các hoạt động văn hoá xã hội được tổ chức sôi nổi; đời sống nhân dân, CNVCLĐ ổn định. Kết quả đáng tự hào trên có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn quận. Trong nhiệm kỳ qua hoạt động công đoàn của quận đã đạt kết quả khá toàn diện.

Trần Vũ

Nguồn :