M
11:05 | 18/07/2019

Sử dụng 20% kinh phí kết dư quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015

Vẫn còn 11 tỉnh, thành phố không hoàn thành

(LĐTĐ) Tin từ Văn phòng Quốc hội, sáng ngày 17/7, trước khi bế mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu đã cho ý kiến về việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015. 

van con 11 tinh thanh pho khong hoan thanh Nên có cơ chế liên thông đánh giá công chức, viên chức
van con 11 tinh thanh pho khong hoan thanh Đề xuất ban hành nghị quyết, nếu chưa trình sửa đổi Luật Đất đai
van con 11 tinh thanh pho khong hoan thanh Phân công tham dự phiên họp thứ 33 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ trình bày Tờ trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015.

van con 11 tinh thanh pho khong hoan thanh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội điều khiển Phiên họp

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế, Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng việc phân bổ và sử dụng phần kết dư Quỹ khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế chỉ được đặt ra từ khi có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm y tế năm 2014.

Trong đó, theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 35 thì từ ngày 1/1/2015 đến 31/12/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm trích 80% số kinh phí khám, chữa bệnh chưa sử dụng hết vào quỹ dự phòng, đồng thời thông báo 20% số kinh phí dùng cho khám, chữa bệnh chưa sử dụng hết cho địa phương để sử dụng theo thứ tự ưu tiên: Hỗ trợ quỹ khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo; hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; mua trang thiết bị y tế phù hợp với năng lực, trình độ của cán bộ y tế; mua phương tiện vận chuyển người bệnh ở tuyến huyện.

Trong thời hạn 12 tháng, sau khi Bảo hiểm xã hội Việt Nam thẩm định quyết toán và kể từ ngày ghi trong thông báo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, phần kinh phí chưa sử dụng hoặc không sử dụng hết phải thu hồi và chuyển về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để nộp về Quỹ dự phòng

Về vấn đề này, Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng việc Chính phủ trình cho phép 11 tỉnh, thành phố được kéo dài thời gian thanh toán từ nguồn 20% kết dư Quỹ khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế là vượt quy định của Luật Bảo hiểm y tế, do đó, thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội.

Theo Tờ trình của Chính phủ, khoản kinh phí kết dư 20% từ Quỹ khám, chữa Chính bệnh bảo hiểm y tế phát sinh từ năm 2015 được Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam trình thông qua ngày 29/12/2016. Theo quy định thì khoản kinh phí kết dư này được sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày ghi trong thông báo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 34 Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 quy định “Hằng năm, Chính phủ báo cáo trước Quốc hội về quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế”.

Về số tiền 518,389 tỷ đồng chưa thanh toán, Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội cho rằng về nguyên tắc, sau 12 tháng các địa phương không sử dụng hết sẽ phải chuyển về quỹ dự phòng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, năm 2017 là năm đầu tiên được sử dụng khoản kết dư này nên các địa phương cũng gặp nhiều khó khăn, dẫn đến có 11 địa phương chưa hoàn tất việc thanh toán theo quy định.

Theo báo cáo của Chính phủ, về cơ bản, các địa phương này đã ký hợp đồng mua sắm, nhiều địa phương đã hoàn thành việc lắp đặt, bàn giao trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh và các tài sản này đã được đưa vào sử dụng phục vụ cho khám, chữa bệnh...

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về việc phải tìm mọi cách để tháo gỡ khó khăn và xét tới các vấn đề cần được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Song xét tới mục đích chăm sóc sức khỏe nhân dân, điều kiện hoàn cảnh vào năm 2015 là năm đầu tiên thực hiện Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi nên không tránh khỏi lúng túng, vướng mắc.

Đồng thời. việc kinh phí này liên quan đến thiết bị y tế và phương tiện vận chuyển cho bệnh nhân và liên quan đến yếu tố con người nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét một cách toàn diện, đồng ý thống nhất trình ra Quốc hội xem xét quyết định, có cho tiếp tục sử dụng nguồn tiền trong số 20% để lại cho địa phương là 518,389 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân trách nhiệm vì sao 38 tỉnh, thành đều thực hiện tốt, trong đó có rất nhiều tỉnh khó khăn, mà vẫn còn 11 tỉnh, thành lại không thực hiện được, có những địa phương lớn, từ đó phê bình một cách nghiêm túc đối với những địa phương chưa thực hiện tốt Luật Bảo hiểm y tế.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng giao cho Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội thẩm tra chính thức, Chính phủ hoàn chỉnh lại toàn bộ hồ sơ để trình ra Quốc hội đảm bảo có chi tiết làm rõ những vấn đề về nguyên nhân, trách nhiệm, những vấn đề cần rút kinh nghiệm để trình ra Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 8 diễn ra tới đây.

H.P

Nguồn :