M
20:27 | 01/06/2019

Ủng hộ tối thiểu một ngày lương cho Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2019

(LĐTĐ) Đó là kêu gọi của LĐLĐ Thành phố đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn Thủ đô khi triển khai kế hoạch vận động ủng hộ Qũy “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2019.    

ung ho toi thieu mot ngay luong cho quy den on dap nghia nam 2019 Huyện Chương Mỹ: Triển khai đợt vận động ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2019
ung ho toi thieu mot ngay luong cho quy den on dap nghia nam 2019 Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội: Nhiều hoạt động 'Đền ơn đáp nghĩa'
ung ho toi thieu mot ngay luong cho quy den on dap nghia nam 2019 Thị xã Sơn Tây tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Theo Kế hoạch số 37/KH-LĐLĐ do Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng ký ban hành mới đây, LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp công đoàn Thủ đô phổ biến sâu rộng đến CNVCLĐ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng, đồng thời tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào tự tôn dân tộc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc tri ân, chăm lo đối với người có công với cách mạng.

Các cấp công đoàn Thủ đô cũng cần phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức vận động quyên góp nhằm tạo thêm nguồn lực cùng Nhà nước chăm lo cho các đối tượng người có công, gia đình chính sách; tập trung quan tâm đối tượng là người có công với cách mạng ở các địa bàn khó khăn.

ung ho toi thieu mot ngay luong cho quy den on dap nghia nam 2019
Tích cực ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" để tạo thêm nguồn lực chăm lo cho người có công, gia đình chính sách. Ảnh minh họa

Cụ thể, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn của các cơ quan Thành phố; các công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở; CĐCS trực thuộc LĐLĐ Thành phố vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn của đơn vị ủng hộ tối thiểu một ngày lương, không giới hạn tối đa cho Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Thời gian vận động đến ngày 27/7/2019. Đối với LĐLĐ các quận, huyện, thị xã sẽ thực hiện theo Kế hoạch của Ủy ban Mặt trận tổ quốc cùng cấp.

Số tiền ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” chuyển khoản về Ban quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" Thành phố Hà Nội hoặc nộp tiền mặt tại Văn phòng Ban quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" thành phố Hà Nội - Sở Lao động Thương binh và xã hội.

LĐLĐ Thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cuộc vận động về LĐLĐ Thành phố qua Ban Chính sách-Pháp luật trước ngày 31/8/2019.

Phạm Diệp

Nguồn :

Từ khóa: ủng hộ