M
08:30 | 30/09/2018

Tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Đây là tinh thần chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố tại Công văn số 518/LĐLĐ do Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến vừa ký ngày 28/9/2018 gửi LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, các đơn vị trực thuộc LĐLĐ Thành phố và các CĐCS trực thuộc LĐLĐ Thành phố.  

tuyen truyen sau rong ket qua dai hoi xii cong doan viet nam Sẽ có Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới
tuyen truyen sau rong ket qua dai hoi xii cong doan viet nam Toàn văn Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
tuyen truyen sau rong ket qua dai hoi xii cong doan viet nam Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023 thành công tốt đẹp

Công văn nêu rõ: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 24 - 26/9/2018 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Việt Nam (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) và đã thành công tốt đẹp.

tuyen truyen sau rong ket qua dai hoi xii cong doan viet nam
Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã thành công tốt đẹp

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII là Đại hội “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, khẳng định quyết tâm của các cấp công đoàn, toàn thể cán bộ công đoàn tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng Công đoàn Việt Nam lớn mạnh, tạo bước phát triển mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên, thể hiện rõ nét nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, xây dựng quan hệ lao động phát triển bền vững, phát huy vai trò quan trọng của công nhân, viên chức, lao động trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội đề nghị các cấp công đoàn Thủ đô tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam gắn với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó định hướng và tạo động lực cho phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tiếp tục phát triển, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Cùng với văn bản chỉ đạo, LĐLĐ Thành phố đã gửi kèm Báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023, trong đó có những nội dung chính như: Chương trình, đại biểu, những nội dung chính của đại hội và nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII làm căn cứ để các cấp công đoàn Thủ đô tuyên truyền rộng rãi tới đoàn viên, CNVCLĐ.

Phạm Diệp

Nguồn :