M
16:44 | 22/01/2018

Trên 9000 cán bộ công đoàn được tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra

Ủy ban kiểm tra (UBKT) LĐLĐ Thành phố cho biết, năm qua, UBKT các cấp công đoàn Thành phố đã tham mưu cho Ban thường vụ công đoàn cùng cấp tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, nhất là đối với cán bộ mới, cán bộ tham  gia lần đầu.

tren 9000 can bo cong doan duoc tap huan nghiep vu cong tac kiem tra Kiến nghị thu bổ sung 154,42 tỉ đồng sau kiểm tra
tren 9000 can bo cong doan duoc tap huan nghiep vu cong tac kiem tra Bảo vệ quyền lợi cho trên 5.000 người

Cụ thể, UBKT các cấp công đoàn thành phố đã tổ chức 75 lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác kiểm tra công đoàn cho 9.791 cán bộ. Trong đó UBKT LĐLĐ Thành phố tổ chức 01 lớp; UBKT công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức 74 lớp.

Nội dung các lớp tập huấn chủ yếu hướng dẫn về nghiệp vụ, kỹ năng, quy trình kiểm tra và các nội dung liên quan đến các nhiệm vụ, quyền hạn mới được bổ sung của UBKT, các nhiệm vụ trong tâm công tác kiểm tra năm 2017; công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; kiểm tra việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; tập huấn về giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Quyết định 254/QĐ-TLĐ ngày 05/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về ban hành Quy định Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện Nghị quyết 6b của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về nâng cao chất lượng hoạt động UBKT công đoàn.

tren 9000 can bo cong doan duoc tap huan nghiep vu cong tac kiem tra
Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Vũ Kim Sơn khai mạc một hội nghị tập huấn công tác tài chính và công tác kiểm tra do LĐLĐ Thành phố tổ chức

Tại các lớp tập huấn, Ban tổ chức cũng cấp phát tài liệu hướng dẫn về phương pháp, quy trình khi thực hiện tổ chức một cuộc kiểm tra Điều lệ, tài chính công đoàn, quy trình giải quyết đơn thuộc thẩm quyền của Công đoàn cho các cán bộ công đoàn. Thông qua tập huấn, ủy viên UBKT Công đoàn các cấp đã nắm chắc được nghiệp vụ công tác kiểm tra công đoàn để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2018, UBKT công đoàn các cấp Thành phố sẽ tiếp tục tổ chức và chỉ đạo UBKT cấp dưới tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ UBKT nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ UBKT công đoàn các cấp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra của các cấp công đoàn.

Nguồn :