M
11:24 | 30/11/2018

Từ năm 2013 - 2018:

Trên 30 nghìn đoàn viên ưu tú được giới thiệu kết nạp Đảng

(LĐTĐ) Đây là một trong những kết quả của việc thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong các cấp Công đoàn Thủ đô trong 5 năm qua.

tren 30 nghin doan vien uu tu duoc gioi thieu ket nap dang Trên 28 nghìn đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng
tren 30 nghin doan vien uu tu duoc gioi thieu ket nap dang Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng

Theo LĐLĐ TP Hà Nội 5 năm qua, công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quy định của Bộ Chính trị được các cấp Công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả. LĐLĐ Thành phố đã chủ động triển khai kế hoạch của Thành ủy, hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, tổ chức Hội thảo “CNVCLĐ Thủ đô với công tác xây dựng Đảng”, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

tren 30 nghin doan vien uu tu duoc gioi thieu ket nap dang
Hội thảo “Tổ chức công đoàn và CNVCLĐ Thủ đô tham gia xây dựng Đảng” do LĐLĐ Thành phố tổ chức.

LĐLĐ Thành phố cũng chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong CNVCLĐ và các cấp công đoàn tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp, thông báo nhanh kết quả Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội đến cán bộ, đoàn viên và các cấp công đoàn; đồng thời chỉ đạo công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS và CNVCLĐ tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện, Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của các cấp ủy Đảng, từ Chi bộ đến Đảng bộ Thành phố.

Thông qua các diễn đàn (Trực tiếp tại Hội nghị hoặc bằng văn bản) LĐLĐ Thành phố đã thu nhập 112 ý kiến, kiến nghị, đề xuất gửi đến lãnh đạo Nhà nước, Thành ủy, UBND Thành phố trong việc đảm bảo điều kiện hoạt động của tổ chức Công đoàn và quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ. Các LĐLĐ quận, huyện, thị xã cũng đã có trên 1850 ý kiến, kiến nghị, đề xuất trực tiếp đến lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tại Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở (nhiệm kỳ 2015-2020) đã có 38 đồng chí cán bộ chủ chốt Công đoàn tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận, huyện, thị uỷ, Đảng bộ cấp trên cơ sở, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ Thành phố được bầu tham gia Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV, XVI, điều đó đã khẳng định được vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị Thủ đô.

Đặc biệt, công tác phát triển Đảng trong CNVCLĐ được quan tâm thực hiện. Tính đến 8/2018, các cấp Công đoàn đã giới thiệu trên 30.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp và có 28.765 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, LĐLĐ Thành phố đã tiến hành khảo sát, đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban chấp hành TW (khóa X) về “tiếp tục xây dựng gia cấp công nhân việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về “xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ”; tham mưu các cấp ủy Đảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội”, Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban chấp hành TW, về “tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”…

Tại Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở (nhiệm kỳ 2015-2020) đã có 38 đồng chí cán bộ chủ chốt Công đoàn tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận, huyện, thị uỷ, Đảng bộ cấp trên cơ sở, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ Thành phố được bầu tham gia Ban thường vụ Thành ủy khóa XV, XVI, điều đó đã khẳng định được vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị Thủ đô. Đặc biệt, công tác phát triển Đảng trong CNVCLĐ được quan tâm thực hiện. Tính đến 8/2018, các cấp Công đoàn đã giới thiệu trên 30.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp và có 28.765 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngọc Tú

Nguồn :