M

Tranh bích họa điểm nhấn trên đường Mộ Lao - Hà Đông

Đường Mộ Lao - Hà Đông vừa được khoác thêm một tấm áo mới do Đoàn Thanh niên phường Mộ Lao phối hợp với các bạn sinh viên tình nguyện trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thực hiện.