M
10:03 | 08/08/2018

Kinh tế- xã hội 7 tháng năm 2018:

Tổng thu ngân sách lớn hơn tổng chi

Theo ghi nhận của PV từ báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 7 và 7 tháng năm 2018 thì có lẽ đây là lần đầu tiên ước lũy kế tổng thu NSNN lớn hơn lũy kế tổng chi NSNN.

tin nhap 20180808095259 Thông qua Nghị quyết về kinh tế - xã hội cuối năm 2018
tin nhap 20180808095259 Bức tranh thu - chi ngân sách Nhà nước: Thu đã khó, chi phải chuẩn
tin nhap 20180808095259 Hai bộ vênh nhau trong dự báo thu chi ngân sách

THU ƯỚC 775 NGHÌN TỶ ĐỒNG,

CHI 759,7 NGHÌN TỶ ĐỒNG

Cụ thể, thực hiện thu cân đối NSNN tháng 7 ước đạt 116,2 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 7 tháng ước đạt 775 nghìn tỷ đồng, bằng 58,7% dự toán, tăng 13,4% so cùng kỳ năm 2017.

tin nhap 20180808095259
7 tháng năm 2018 thu ngân sách Nhà nước đạt con số ấn tượng (ảnh mang tính minh họa)

Trong đó, thu nội địa ưcớc đạt 93,5 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 14 nghìn tỷ đồng so với tháng trước, lũy kế thu 7 tháng ước đạt 621,57 nghìn tỷ đồng, bằng 56,5% dự toán, tăng 14,3% so cùng kỳ năm 2017. Không kể các khoản thu có tính chất đặc thù, số thu nội địa còn lại ước đạt 479,5 nghìn tỷ đồng, bằng 55,3% dự toán, tăng 12,6% so cùng kỳ năm 2017; Thu từ dầu thô ước đạt 5,2 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 7 tháng ước đạt xấp xỉ 35,4 nghìn tỷ đồng, bằng 98,5% dự toán, tăng 34,3% so cùng kỳ năm 2017; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu uớc đạt 25,5 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 500 tỷ đồng so tháng trước, lũy kế thu 7 tháng ước đạt 172,5 nghìn tỷ đồng, bằng 61% dự toán, tăng 3,4% so cùng kỳ năm 2017.

Về chi ngân sách, tổng chi NSNN tháng 7 ước đạt 110,5 nghìn tỷ đồng, luỹ kế chi 7 tháng đạt 759,7 nghìn tỷ đồng, bằng 49,9% dự toán, tăng 9,8% so cùng kỳ năm 2017. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 150,45 nghìn tỷ đồng, bằng 37,6% dự toán, tăng 26%; chi trả nợ lãi đạt 68,8 nghìn tỷ đồng, bằng 61,1% dự toán, tăng 10,4%, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nợ đến hạn theo cam kết; chi thường xuyên đạt 534 nghìn tỷ đồng, bằng 56,8% dự toán, tăng 5,1%.

Trong tháng 7/2018, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 415.410 tỷ, đạt 42,5% dự toán chi thường xuyên năm 2018, đã phát hiện 6.010 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 7,3 tỷ đồng.

CHI TRẢ NỢ CỦA CHÍNH PHỦ LŨY KẾ

7 THÁNG TRÊN 117 NGHÌN TỶ ĐỒNG

Cũng theo Bộ Tài chính, về giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bảo (XDCB) ước thanh toán 7 tháng đầu năm 2018 là 150.454,992 tỷ đồng, đạt 37,64% so với kế hoạch Quốc hội giao và đạt 38,77% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2017 đạt 33,42% kế hoạch Quốc hội giao và 38,66% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Ước tính giá trị chi trả nợ của Chính phủ trong tháng 7/2018 là 12,9 nghìn tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đầu năm là 117.096 tỷ đồng (trả nợ trong nước là 89.673 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài là 27.423 tỷ đồng).

tin nhap 20180808095259
Cán cân thu - chi ngân sách được đảm bảo (ảnh Vtimes)

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo, đến ngày 25/7/2018, đã thực hiện phát hành 105 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ đạt 38,1% kế hoạch phát hành, gồm: 90.001 tỷ đồng phát hành trên thị trường và 15.000 tỷ đồng phát hành theo phương thức riêng lẻ cho Bảo hiểm XHVN, đáp ứng đủ nguồn để bù đắp bội chi và trả nợ gốc tiền vay của ngân sách Trung ương theo dự toán.

Về công tác huy động vốn, trong tháng 7/2018: Huy động vốn trong nước của Chính phủ qua phát hành trái phiếu Chính phủ đạt 15.420 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng là 105.001 tỷ đồng (bằng 38,05% kế hoạch); Huy động vốn nước ngoài của Chính phủ, Bộ Tài chính đã ký kết 7 Hiệp định vay với tổng trị giá 651 triệu USD, lũy kế 7 tháng đã ký kết 11 Hiệp định vay với tổng trị giá 844,2 triệu USD; Lũy kế 7 tháng đầu năm giải ngân vốn nước ngoài khoảng 1.312 triệu USD tương đương khoảng 29 nghìn tỷ đồng.

Nguồn :