M
14:58 | 13/09/2017

Tổ chức rà soát các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

(LĐTĐ) Mới đây, Tổng cục Môi trường đã tổ chức họp nhằm triển khai rà soát, điều chỉnh các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường phù hợp với điều kiện trong nước và yêu cầu hội nhập quốc tế.

to chuc ra soat cac quy chuan ky thuat quoc gia ve moi truong Phải quy định rõ trách nhiệm!
to chuc ra soat cac quy chuan ky thuat quoc gia ve moi truong HĐND TP Hà Nội tổ chức phiên giải trình về thu gom, xử lý chất thải, quản lý hồ nước
to chuc ra soat cac quy chuan ky thuat quoc gia ve moi truong Văn hóa kinh doanh làm nên thành công của người Nhật Bản

Theo báo cáo của Cục Kiểm soát ô nhiễm, hiện nay có 44 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về môi trường, trong đó có 24 quy chuẩn cần sửa đổi, đặc biệt có 17 quy chuẩn cần ưu tiên sửa đổi (09 QCVN về nước thải, 07 QCVN về khí thải và 01 QCVN về chất thải rắn) và 07 QCVN khác đang được rà soát, sửa đổi.

to chuc ra soat cac quy chuan ky thuat quoc gia ve moi truong
Quang cảnh buổi họp. (ảnh: http://vea.gov.vn)

Trong thời gian tới, Tổng cục Môi trường sẽ tập trung ưu tiên rà soát các QCVN đối với nước thải, khí thải phát sinh từ các ngành công nghiệp, đề xuất các nội dung sửa đổi theo hướng đảm bảo kiểm soát chặt chẽ chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của các cơ sở; nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong quá trình xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đảm bảo tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Dự kiến vào ngày 20/10, Tổng cục sẽ trình Bộ dự thảo các QCVN cần sửa đổi.

Tại cuộc họp, các đại biểu cho rằng công tác rà soát, sửa đổi các QCVN cho phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam rất quan trọng. Cục Kiểm soát ô nhiễm cần xem xét lại kế hoạch, lộ trình sửa đổi QCVN cho hợp lý, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài Tổng cục trong việc xây dựng, ban hành các QCVN, tránh chồng chéo.

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức yêu cầu Cục Kiểm soát ô nhiễm xem xét lại các thông số quy chuẩn chung, quy chuẩn ngành cho phù hợp; lựa chọn các QCVN ưu tiên cần sửa đổi, tập trung vào các lĩnh vực có tác động lớn đến hoạt động kinh tế - xã hội; sắp xếp các cuộc họp với các Bộ, ngành, chuyên gia và các hiệp hội nhằm góp ý cho các dự thảo QCVN.

Nguồn :