M
13:13 | 14/03/2019

Tiến tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam:

Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam phải được tổ chức sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm. Đây là chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố tại Kế hoạch số 13/KH-LĐLĐ về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019) vừa được ban hành.  

to chuc cac hoat dong thiet thuc hieu qua Mỗi cấp Công đoàn có ít nhất 1 công trình mừng 90 năm thành lập Công đoàn
to chuc cac hoat dong thiet thuc hieu qua Gặp mặt cán bộ công đoàn qua các thời kỳ
to chuc cac hoat dong thiet thuc hieu qua Thiết thực kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Kế hoạch nêu rõ, việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân (GCCN), đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam qua đó góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của đoàn viên, CNVCLĐ với Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Đồng thời, thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm góp phần tạo sự thống nhất trong tổ chức, sự đồng thuận của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô để triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI tạo sự chuyển biến mới trong hoạt động Công đoàn; cổ vũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước năm 2019.

Theo đó, LĐLĐ Thành phố xây dựng 3 nhóm các hoạt động trọng tâm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam bao gồm: tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam và các cấp công đoàn Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và tổ chức các hoạt động cấp Thành phố kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019.

to chuc cac hoat dong thiet thuc hieu qua
Các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh minh họa

Về các hoạt động cụ thể, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh các phong trào thi đua như phong trào “Lao động giỏi”, “Sáng kiến - Sáng tạo”, “Công nhân giỏi”, phong trào “Người tốt- Việc tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Tham mưu giỏi, quản lý, phục vụ tốt”, phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” … với mục tiêu “năng suất cao hơn”, “chất lượng tốt hơn”, “hiệu quả cao hơn” góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Cùng đó, các cấp công đoàn sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, phấn đấu, mỗi CĐCS giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt cần xây dựng, lựa chọn hình thức ghi nhận phù hợp gắn với kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam như “lớp đoàn viên 90 năm Công đoàn Việt Nam”, “lớp đảng viên 90 năm Công đoàn Việt Nam”…

Các cấp công đoàn cũng sẽ tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tiến hành rà soát đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, đề xuất các giải pháp nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Đặc biệt công đoàn các cấp sẽ tiếp tục tăng cường vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ như tham gia xây dựng chính sách, kiểm tra thực hiện chính sách và chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tập trung đôn đốc, hỗ trợ xây dựng, bàn giao “Mái ấm công đoàn” góp phần hoàn thành 90 “Mái ấm Công đoàn” trong năm 2019; Phối hợp với các đối tác đã ký kết trong chương trình phúc lợi, tổ chức ít nhất 01 lần cung cấp hàng hóa với giá ưu đãi cho đoàn viên, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư đông công nhân thuê trọ.

Công đoàn các cấp cũng sẽ tập trung nâng cao chất lượng việc thương lượng, ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; tăng cường đối thoại, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thỏa ước lao động tập thể và các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động; Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2019, phấn đấu mỗi CĐCS lựa chọn ít nhất 01 hoạt động hoặc 01 mô hình chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; tổ chức hiệu quả các hoạt động học tập nâng cao trình độ học vấn, tay nghề cho đoàn viên, người lao động. Ngoài ra, các cấp công đoàn Thành phố sẽ triển khai xây dựng tiêu chí, lựa chọn, giới thiệu Chủ tịch CĐCS tiêu biểu để tổ chức biểu dương, tôn vinh 90 Chủ tịch CĐCS tiêu biểu Thủ đô (chú trọng cán bộ công đoàn khu vực ngoài nhà nước) đồng thời phối hợp với các cấp chính quyền, chuyên môn các cấp tổ chức các hoạt động, hội nghị biểu dương, nhân điển hình tiên tiến, CNVCLĐ có thành tích trong lao động, sản xuất, học tập, công tác.

Riêng với chuỗi hoạt động cấp Thành phố kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019); LĐLĐ Thành phố dự kiến sẽ phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày quyết thắng (từ 01/5/2019 đến 31/7/2019) chào mừng 90 năm ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam; Tổ chức mít tinh Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) tại Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô vào ngày 26/7/2019; Xây dựng, trình diễn màn sử ca “Công đoàn Hà Nội, 90 năm xây dựng và phát triển”; truyền hình trực tiếp trên sóng Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. LĐLĐ Thành phố cũng sẽ tổ chức Hội diễn văn nghệ trong CNVCLĐ chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, tổ chức biểu dương 90 Chủ tịch CĐCS tiêu biểu, 90 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, 90 cán bộ nữ công tiêu biểu và tổ chức tuyên dương CNVCLĐ đạt danh hiệu “Sáng kiến - Sáng tạo Thủ đô” năm 2019 cũng như tổ chức Hội thi thợ giỏi nghề cơ khí thành phố Hà Nội năm 2019.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch nói trên, LĐLĐ Thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với từng ban chuyên đề và các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Trong đó, LĐLĐ Thành phố giao Báo Lao động Thủ đô và trang Web LĐLĐ Thành phố đầu tư, mở chuyên trang, chuyên mục; tăng cường thời lượng thông tin, các tin, bài tuyên truyền sâu rộng hoạt động các cấp công đoàn Thủ đô và CNVCLĐ chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; mở các chuyên trang, diễn đàn để các thế hệ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân đóng góp ý kiến, ý tưởng, hiến kế nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Đối với các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc và các đơn vị sự nghiệp thuộc LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ Thành phố yêu cầu không tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm mà gắn việc kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam với các hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo cho đoàn viên và người lao động. Đặc biệt, LĐLĐ Thành phố yêu cầu các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chỉ đạo Ban Chấp hành các CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động đồng loạt tổ chức “Ngày đoàn viên Công đoàn” vào ngày 21/7/2019 với các nội dung chủ yếu là kết nạp đoàn viên, chăm lo phúc lợi, văn hóa, thể thao, tuyên dương các đoàn viên tiên tiến…

LĐLĐ Thành phố đề nghị các LĐLĐ quận, huyện, thị xã công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, các CĐCS trực thuộc, các đơn vị sự nghiệp thuộc LĐLĐ Thành phố chủ động báo cáo cấp ủy Đảng cùng cấp; tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền, chuyên môn, chủ doanh nghiệp, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này đồng thời nhấn mạnh: các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam phải được tổ chức sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.

Phạm Diệp

Nguồn :