M
20:37 | 12/05/2019

Tố cáo sai sự thật, công chức có thể bị xử lý hình sự

(LĐTĐ) Nghị định 31/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo quy định cụ thể các biện pháp xử lý với người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.

to cao sai su that cong chuc co the bi xu ly hinh su Nên xử lý hình sự thay vì chỉ phạt hành chính
to cao sai su that cong chuc co the bi xu ly hinh su Sẽ tiếp tục chuyển xử lý hình sự
to cao sai su that cong chuc co the bi xu ly hinh su Xem xét chuyển công an hồ sơ 2 DN nợ tiền bảo hiểm

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức tùy theo tính chất, mức độ, vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có một trong các hành vi sau: Biết rõ việc tố cáo là không đúng sự thật nhưng vẫn tố cáo nhiều lần hoặc biết vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật nhưng vẫn tố cáo nhiều lần mà không có bằng chứng chứng minh nội dung tố cáo;

Cưỡng ép, lôi kéo, kích động, dụ dỗ, mua chuộc người khác tố cáo sai sự thật; sử dụng họ tên của người khác để tố cáo gây mất đoàn kết nội bộ hoặc ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nghị định này sẽ có hiệu lực từ 28/5/2019.

PV

Nguồn :