M
18:15 | 13/07/2018

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018

Thống kê từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, số lượng doanh nghiệp và số vốn của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 6 tháng đầu năm liên tục tăng với tốc độ tăng trưởng nhanh trong giai đoạn 2014 – 2018. 

tin nhap 20180713161333 Đăng ký doanh nghiệp qua mạng: Khó khăn và thách thức!
tin nhap 20180713161333 Hướng dẫn thực hiện đăng ký doanh nghiệp
tin nhap 20180713161333 Đề xuất giảm lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp

Trong 6 tháng đầu năm, cả nước có 64.531 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 648.967 tỷ đồng, tăng 5,3% về số doanh nghiệp và tăng 8,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt 10,1 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong vòng 6 tháng cũng đã có 21.377 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn (tăng 18,1% so với cùng kỳ 2017) với tổng số vốn tăng thêm là 1.192.223 tỷ đồng (tăng 38,8%). Như vậy, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2018 là 1.841.190 tỷ đồng (tăng 26,5%).

tin nhap 20180713161333

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới ngày càng tăng

(nguồn: hoiketoantphcm.org)

Dựa trên quy mô vốn đăng ký, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới thuộc nhóm có quy mô vốn từ 0-10 tỷ đồng vẫn tiếp tục chiếm tỷ lệ lớn nhất với 57.860 doanh nghiệp, chiếm 89,7%.

Về số vốn đăng ký, khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục dẫn đầu cả nước chiếm 45,1% tổng số vốn đăng ký của cả nước; đứng thứ hai là khu vực Đồng bằng Sông Hồng chiếm 29,3%; khu vực Tây Nguyên có tổng số vốn đăng ký ít nhất chỉ chiếm 1,5% tổng số vốn đăng ký của cả nước.

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới vẫn tập trung chủ yếu ở một số ngành nghề như: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa, ô tô, xe máy có 21.822 doanh nghiệp, chiếm 33,8% tổng số doanh nghiệp thành lập; Xây dựng có 8.714 doanh nghiệp, chiếm 13,5%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 8.041 doanh nghiệp, chiếm 12,5%.

Thống kê cũng chỉ ra, trong 6 tháng đầu năm 2018, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 7,0% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 17.984 doanh nghiệp, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Nguồn :