M
11:05 | 20/04/2018

Tinh gọn để giảm chi tiêu

Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo tờ trình Nghị định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành. 

tinh gon de giam chi tieu Sắp xếp tinh gọn bộ máy để tránh lãng phí
tinh gon de giam chi tieu Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa

Theo đó, cơ quan này đề xuất 4 sở được giữ nguyên gồm Tư pháp; Tài nguyên Môi trường; Lao động - Thương binh Xã hội; Y tế. Còn lại, 10 sở, ngành giao cấp tỉnh quyết định hợp nhất là: Sở Kế hoạch Đầu tư và Sở Tài chính thành Sở Tài chính - Kế hoạch; Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng thành Sở Giao thông vận tải - xây dựng; Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn và Sở Công Thương thành Sở Công nghiệp, Nông nghiệp và Thương mại; Sở Thông tin Truyền thông và Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Giáo dục Đào tạo thành Sở Giáo dục và Khoa học, Công nghệ.

tinh gon de giam chi tieu
Tinh giản biên chế, sắp xếp gọn nhẹ bộ máy để dành tiền đầu tư cho giáo dục, y tế và phát triển là quốc sách hàng đầu (ảnh mang tính minh họa)

Việc sắp xếp này hoàn toàn hợp lý, tuy nhiên theo ý kiến của người viết cũng như tham vấn một số ý kiến chuyên gia thì việc sáp nhập một số sở chưa hợp lý về mặt quản lý Nhà nước cụ thể: Sở Thông tin- Truyền thông không nên sáp nhập với Sở Văn hóa - Thể thao và Du Lịch; mà nên chuyển một phần Sở Thông tin với sở Khoa học - Công nghệ thành: Sở Khoa học - Công nghệ và Thông tin; Phần Truyền thông của Sở Thông tin- Truyền thông chuyển sang thành Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông.

Đồng thời, với việc sáp nhập này Sở Giáo dục - Đào tạo cần giữ nguyên để thực hiện tốt chức năng của mình. Riêng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nên trình Quốc hội đổi tên thành Sở Lao động và Các vấn đề xã hội.

Dẫu đây mới là dự thảo của Bộ Nội vụ trình Chính phủ xin ý kiến, song bất luận thế nào đây cũng là bước đột phá về cải cách công tác tổ chức bộ máy. Tuy nhiên, với phương châm Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, các Nghị quyết chuyên đề của BCH Trung ương Đảng cũng đã chỉ rõ: Cần nghiên cứu thí điểm sáp nhập, hợp nhất những cơ quan chồng chéo chức năng trong hệ thống hành pháp, thậm chí hệ thống chính trị lại với nhau để hoạt động hiệu quả.

Hiện tại một số huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã thí điểm mô hình sáp nhập các phòng của chính quyền vào các ban của Đảng. Cụ thể, phòng nội vụ sáp nhập vào ban tổ chức huyện ủy; thanh tra huyện sáp nhập vào ủy ban kiểm tra huyện…

Do đó, một số ý kiến cho rằng để nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy của toàn hệ thống chính trị, nên nhất thế hóa các cơ quan chồng chéo chức năng nhiệm vụ giữa hệ thống cơ quan đảng với chính quyền. Đồng thời, hợp nhất một số cơ quan của hệ thống chính trị - xã hội. Ngoại trừ tổ chức đại diện cho ý nguyện của giai cấp nhân công nhân, người lao động là Công đoàn. Vì đây là tổ chức đoàn thể đặc biệt, có lịch sử lâu đời và đã được luật hóa.

Theo các chuyên gia, trong vòng 2 năm tới, cùng với triệt để làm tốt công tác tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị gắn với việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy của toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương theo hướng gọn, nhẹ, giảm đầu mối thì chắc chắn số tiền mà ngân sách Nhà nước phải chi không quá nặng như hiện tại.

H.Phạm

Nguồn :