M
10:48 | 07/05/2019

Tiếp tục nâng cao hiệu quả đề án vị trí việc làm

(LĐTĐ) Sáng 6/5, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn đã giám sát kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính năm 2017”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chỉ đạo của Chính phủ, thành phố về công tác cải cách hành chính tại huyện Sóc Sơn.

tiep tuc nang cao hieu qua de an vi tri viec lam Bước đột phá về cải cách tiền lương
tiep tuc nang cao hieu qua de an vi tri viec lam Cải cách tiền lương bằng việc thông qua vị trí việc làm
tiep tuc nang cao hieu qua de an vi tri viec lam Đề xuất chính sách tiền lương mới

Báo cáo tại buổi giám sát cho thấy, nhìn chung UBND huyện, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện đã quán triệt và triển khai nghiêm túc chính sách tinh giản biên chế và các chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố về cải cách hành chính (CCHC) góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện.

tiep tuc nang cao hieu qua de an vi tri viec lam
Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại buổi giám sát.

Đến tháng 12/2018, toàn huyện có 7 đơn vị sự nghiệp, giảm 7 đầu mối so với năm 2015. Huyện được TP đánh giá là đơn vị thực hiện nghiêm túc đúng quy định, triển khai sớm các chỉ đạo của TP về sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy. 100% các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp xây dựng đề án vị trí việc làm và thực hiện nghiêm túc đề án việc làm đã được TP phê duyệt. UBND huyện cũng chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập phấn đấu đến năm 2021 tăng mức tự chủ tài chính lên từ 20% đến 100%, trong đó 3 đơn vị tự chủ 100%, 2 đơn vị tự chủ 50%...

Bên cạnh đó, Huyện đã thực hiện nghiêm túc về quản lý và sử dụng biên chế được giao theo Nghị quyết của HĐND TP và Quyết định giao chỉ tiêu của UBND TP các năm 2016, 2017, 2018. Số biên chế thực hiện hàng năm ở tất cả các khối đều nhỏ hơn số biên chế được HĐND TP và HĐND huyện giao.

Đến tháng 12/2018, toàn huyện có 7 đơn vị sự nghiệp, giảm 7 đầu mối so với năm 2015. Huyện được TP đánh giá là đơn vị thực hiện nghiêm túc đúng quy định, triển khai sớm các chỉ đạo của TP về sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy.

100% các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp xây dựng đề án vị trí việc làm và thực hiện nghiêm túc đề án việc làm đã được TP phê duyệt. UBND huyện cũng chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập phấn đấu đến năm 2021 tăng mức tự chủ tài chính lên từ 20% đến 100%, trong đó 3 đơn vị tự chủ 100%, 2 đơn vị tự chủ 50%...

Đã thực hiện nghiêm túc lộ trình giảm biên chế tại các phòng chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu đến 2021 giảm 10% biên chế so với 2015 (Năm 2016 giao 146, thực hiện 140; Năm 2017 giao 144, thực hiện 138; Năm 2018 giao 141, thực hiện 138)…

Từ tháng 7/2018, UBND huyện tiến hành thực hiện việc đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng tháng theo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính thành phố Hà Nội.

Từng bước siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; giai đoạn 2016 -2018, số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị xử lý kỷ luật là 53 người. UBND huyện cũng đã báo cáo đề nghị UBND TP phê duyệt thực hiện tinh giảm biên chế theo Nghị định 108 của Chính phủ cho 12 viên chức, người lao động (năm 2016: 6; năm 2017: 4; năm 2018: 2); nghỉ theo diện cán bộ không đủ tuổi tái cử 01 người.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Nghị định 108 của Chính phủ ở một số đơn vị chưa quyết liệt, thiếu kế hoạch cụ thể để thực hiện. Số lượng biên chế xác định tinh giảm từ năm 2016 - 2018 chủ yếu là nghỉ hưu trước tuổi. Biên chế nhiều cơ quan tại thời điểm thực hiện tinh giảm biên chế chưa đảm bảo theo chỉ tiêu giao, đặc biệt là biên chế khối giáo dục, nên việc thực hiện tinh giảm biên chế giảm tối thiểu đảm bảo 10% đến năm 2021 khó hoàn thành tại các đơn vị sự nghiệp.

Còn tồn tại 256 giáo viên hợp đồng khối THCS, Tiểu học chủ yếu là hợp đồng khi chưa có Luật Viên chức và khi TP giao lao động hợp đồng. Sự quan tâm chỉ đạo của một số lãnh đạo đơn vị đến công tác CCHC chưa sâu sát, quyết liệt; trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa đồng đều…

Tại buổi giám sát, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đánh giá, nhìn chung huyện Sóc Sơn đã bám sát vào chỉ đạo chung của TP và thể hiện được sự nghiêm túc trong công tác tổ chức thực hiện Năm kỷ cương hành chính gắn với thực hiện Nghị quyết 39. Tuy nhiên còn có một số vấn đề huyện cần hết sức lưu tâm, đặc biệt là trong công tác CCHC khi huyện chỉ đứng thứ 30/30 quận huyện của TP.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, huyện Sóc Sơn cần phải xem xét đẩy đủ, tìm rõ nguyên nhân tại sao xảy ra tình trạng này, từ đó có hội nghị chuyên đề đưa ra các giải pháp khắc phục ngay vấn đề này. Ngoài ra, việc xây dựng vị trí việc làm, xây dựng khung năng lực cũng cần được quan tâm, tránh để hiện tượng trái ngành trái nghề.

Cùng với đó là việc đánh giá mức độ hoàn thành công việc hàng tháng cần được triển khai nghiêm túc, đây chính là thước đo đánh giá cán bộ; sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ bán chuyên trách cấp xã sao cho hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng công việc.

Đồng tình với những khó khăn, hạn chế mà huyện đã nêu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà đề nghị huyện cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Ngoài ra, cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, TP về Năm kỷ cương hành chính gắn với việc tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức theo tinh thần Nghị quyết để cán bộ và nhân dân trên toàn huyện biết để cùng thực hiện. Đề nghị UBND huyện tiếp tục rà soát, kiểm tra, xây dựng kế hoạch để triển khai Nghị quyết 39 cho những năm tiếp theo.

Nguyễn Công

Nguồn :