M
13:49 | 31/12/2019

Tiếp tục nâng cao công tác Tư pháp

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Hồ Xuân Hương cho biết, trong năm 2019, ngành Tư pháp tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Công tác Tư pháp được triển khai thống nhất, đồng bộ trên các lĩnh vực công tác, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra, đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần cùng các ngành, các cấp thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

tiep tuc nang cao cong tac tu phap Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác tư pháp
tiep tuc nang cao cong tac tu phap Triển khai công tác Tư pháp năm 2018
tiep tuc nang cao cong tac tu phap Hà Nội triển khai công tác tư pháp năm 2016

Trong đó, công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã thực hiện tốt, kịp thời, góp phần tích cực xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố đúng Hiến pháp, pháp luật, đồng bộ, khả thi, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội của Ủy ban nhân dân thành phố.

Công tác hộ tịch, chứng thực, quốc tịch, nuôi con nuôi có nhiều chuyển biến tích cực; Việc liên thông thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính được chú trọng, giúp giảm thời gian, chi phí thực hiện.

tiep tuc nang cao cong tac tu phap
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực bổ trợ tư pháp được đẩy mạnh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm; việc tham mưu của ngành Tư pháp đối với những vướng mắc, vấn đề phát sinh trong quản lý điều hành của thành phố có chất lượng, hiệu quả tốt, ngày càng giữ vai trò quan trọng. Đã chỉ đạo triển khai tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương nghiêm túc, bài bản; chất lượng.

Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là việc triển khai các chương trình, kế hoạch được quan tâm, chú trọng, bám sát các văn bản quy phạm pháp luật mới của Trung ương, nhiệm vụ chính trị của thành phố. Trong năm 2019, tại cấp thành phố đã thực hiện tổ chức 73 hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án về phổ biến giáo dục pháp luật của thành phố cho 21.900 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn.

tiep tuc nang cao cong tac tu phap

Để đổi mới các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, Sở đã biên soạn và phát hành 17.000 cuốn sách tìm hiểu một số nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; 639.000 tờ gấp tìm hiểu pháp luật... cấp phát miễn phí đến các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn, các tủ sách pháp luật, ngăn sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố, khu dân cư.

Tại Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn cũng ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của ngành tư pháp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019. Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn cũng yêu cầu ngành Tư pháp Thủ đô quan tâm hơn đến cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp.

Năm 2019, ngành Tư pháp Thủ đô có 4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 15 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở được nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố.

Trong đó, cần chủ động tham mưu thành phố để xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về nội dung này, tạo sự đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư của thành phố.

Đồng thời, lưu ý, trong bối cảnh thành phố đang tập trung cao cho việc triển khai Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân cấp phường, Sở Tư pháp cần phối hợp với các sở, ngành làm tốt vai trò tham mưu giúp thành phố trong việc rà soát, kiến nghị với Trung ương ban hành quy định cụ thể để tổ chức thực hiện. Đồng thời, rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản của thành phố, cấp quận, phường để tạo hành lang pháp lý đồng bộ, khả thi cho việc việc thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân cấp phường từ 1/7/2021.

H. Phong

Nguồn :