M
Xin chờ trong giây lát...

Tiếp nối truyền thống, vững bước tương lai

Cùng với dòng chảy lịch sử của dân tộc, Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội là một giáo trình trực quan sinh động quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cách mạng đối với mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.