M
21:45 | 18/10/2017

Giải thưởng Bảo Sơn:

Thưởng 60 nghìn USD/công trình nghiên cứu xuất sắc nhất

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức thông báo xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn 2017-2018 cho 5 lĩnh vực gồm: Cải cách giáo dục và đào tạo; Xóa đói, giảm nghèo; Phát triển kinh tế bền vững; Y – dược học, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng và Văn học. So với năm 2016, năm nay trị giá giải thưởng bảo Sơn tăng hơn, trị giá 60.000 USD/ ông trình nghiên cứu xuất sắc nhất

giai thuong bao son 2017 2018 tri gia 60 nghin usdcong trinh nghien cuu xuat sac nhat Giải thưởng Bảo Sơn 2016: 50.000 USD cho công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc
giai thuong bao son 2017 2018 tri gia 60 nghin usdcong trinh nghien cuu xuat sac nhat Chuỗi công trình nghiên cứu Virus Rota giành Giải thưởng Bảo Sơn 2014

Mỗi lĩnh vực xét trao giải cho 01 công trình nghiên cứu xuất sắc nhất với mức thưởng tương đương 60.000 USD (Sáu mươi ngàn đô la Mỹ) theo tỷ giá của Ngân hàng nhà nước Việt Nam tại thời điểm trao giải thưởng và kèm theo Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cúp Bảo Sơn.

giai thuong bao son 2017 2018 tri gia 60 nghin usdcong trinh nghien cuu xuat sac nhat
(ảnh tư liệu:dantri.com)

Đối tượng tham gia, hồ sơ đăng ký và trình tự, thủ tục xét tặng Giải thưởng: Theo Quyết định số 5252/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn đã được đăng tải tại địa chỉ: www.moet.gov.vn

Thời gian, địa điểm xét Giải thưởng từ ngày 01/11/2017 đến ngày 31/03/2018: Nhận hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn.Địa điểm: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Từ ngày 01/04/2018 đến ngày 30/04/2018: Thẩm định các công trình và xét chọn Giải thưởng. Tháng 05/2018: Tổ chức trao Giải thưởng.

Giải thưởng Bảo Sơn là giải thưởng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn (Tập đoàn Bảo Sơn) và của Quỹ Giáo dục Bảo Sơn do Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo trợ và tổ chức để trao tặng cho cá nhân người Việt Nam là tác giả/nhóm tác giả của các công trình nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực quy định tại Điều 3 của Thể lệ xét tặng giải thưởng Bảo Sơn và đã được ứng dụng có hiệu quả, đóng góp nổi bật và ảnh hưởng tích cực đến sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và con người Việt Nam.

Nguồn :