M
20:42 | 31/12/2019

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố cho biết, nhằm thực hiện Nghị định số149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 và Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, năm 2019, LĐLĐ Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị người lao động đạt tỷ lệ cao, chất lượng tốt.

thuc hien tot quy che dan chu o co so 101614 Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở
thuc hien tot quy che dan chu o co so 101614 Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
thuc hien tot quy che dan chu o co so 101614 Công đoàn Tổng Công ty UDIC: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở

Cụ thể, Thành phố đã có 100% đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức và 68,50% đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động. Qua đánh giá, chất lượng Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2019 đã được nâng lên, tập trung vào các nội dung như: Kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; việc thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, lắng nghe, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ công chức, viên chức, góp phần phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, đoàn kết.

Việc tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc theo quy định tại Nghị định số 149/2018/NĐ-CP, đã được các doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt, trên tinh thần thiện chí, bình đẳng, công khai và minh bạch, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động và người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp tập trung vào các nội dung như: Xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, quy chế về tiền lương, tiền thưởng cho người lao động ...đúng quy trình, bài bản, nghiêm túc theo quy định.

thuc hien tot quy che dan chu o co so 101614
Việc tổ chức Hội nghị người lao động được các doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt. Ảnh minh họa.

Có 3.024 doanh nghiệp xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, đạt 82,04%; có 99,7% đơn vị có Ban thanh tra nhân dân, qua đó, đã góp phần phát huy dân chủ, ý thức của người lao động trong tham gia quản lý, chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp. Một số Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã làm tốt việc thực hiện quyền đại diện tập thể người lao động tham gia đóng góp ý kiến vào nội quy lao động của doanh nghiệp nhằm hoàn thiện hồ sơ đăng ký nội quy lao động với cơ quan quản lý nhà nước.

Năm 2020, LĐLĐ Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức đối thoại giữa Công đoàn, NLĐ với NSDLĐ để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của đoàn viên, CNVCLĐ, đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp - Nhà nước - NLĐ.

Nâng cao chất lượng hoạt động Ban TTND, tham gia xây dựng Nội quy lao động nhằm phát huy quyền dân chủ của đoàn viên, CNVCLĐ và vai trò của Công đoàn. Mục tiêu mà LĐLĐ Thành phố đặt ra là: Phấn đấu 100% cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức 70% trở lên số doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có tổ chức công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại và xây dựng được quy chế dân chủ tại nơi làm việc theo Nghị định: 149/2018/NĐ-CP ngày 17/11/2018 của Chính phủ; 100% LĐLĐ quận, huyện, thị xã phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức được hội nghị đối thoại với công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn.

N.T

Nguồn :