M
19:18 | 24/09/2019

Thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân

(LĐTĐ) Đây là yêu cầu của Thị ủy Sơn Tây tại Hội nghị giao ban Quý III/2019, chuyên đề về tình hình kết quả thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thị xã 9 tháng năm 2019.  

thuc hien nghiem tuc che do tiep dan Vận dụng tối đa cơ chế, chính sách để bảo đảm quyền lợi cho công dân
thuc hien nghiem tuc che do tiep dan Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân ở cơ sở
thuc hien nghiem tuc che do tiep dan Hiệu quả từ công tác tiếp công dân
thuc hien nghiem tuc che do tiep dan Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân

Theo đó, trong 9 tháng, thị xã đã tiếp 923 lượt công dân; tiếp nhận 96 đơn thư, tổng số vụ việc khiếu nại phải giải quyết 35 vụ việc, trong đó đã giải quyết 22/35 vụ việc đạt 63%. Một số đơn thư phức tạp được tập trung giải quyết theo thẩm quyền. Một số vụ việc có hiệu lực pháp luật được tập trung chỉ đạo, thực hiện.

Các mô hình về cải cách hành chính và các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư được duy trì thực hiện hiệu quả. Đáng chú ý, công tác phối hợp tiếp nhận, giải quyết đơn thư, cung cấp thông tin giữa các cơ quan liên quan cơ bản đảm bảo yêu cầu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không phát sinh điểm nóng trên địa bàn.

Theo tìm hiểu, để có được những kết quả trên, trong 9 tháng, Thị ủy đã triển khai kịp thời Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những kiến nghị, phản ánh của dân” gắn với Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 15/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

thuc hien nghiem tuc che do tiep dan

Hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây

Công khai lịch tiếp công dân định kỳ của Bí thư cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định. Các vụ việc sau tiếp công dân được theo dõi, cập nhật kết quả chỉ đạo, giải quyết. Công tác tiếp nhận, phân loại xử lý đơn đảm bảo đúng quy định. Kiểm soát tốt tiến độ giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền.

Để làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thời gian tới, Thị ủy Sơn Tây yêu cầu các cấp, ngành cần duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ trực, tiếp dân định kỳ, đột xuất, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân từ thị xã tới cơ sở, gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; theo dõi, cập nhật kết quả thực hiện các kết luận, chỉ đạo sau tiếp dân.

Rà soát, giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền, nhất là các vụ việc đã quá hạn nhưng chưa được giải quyết. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, nhân dân; tăng cường vận động, thuyết phục công dân chấp hành luật và các quyết định giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Diệp Sơn Tây

Nguồn :