M

Quận Đống Đa: Chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của quận trong nhiệm kỳ 2015-2020, năm “Cải cách hành chính” được quận tổ chức, triển khai ...

Kiểm tra công tác kiểm soát TTHC phải bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

    Trước         Sau