M

Infographic: Sắp tới tiền lương sẽ thay đổi như thế nào?

15:47 | 27/05/2018

Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách tiền lương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã được ban hành ngày 21-5-2018 và được công bố toàn văn ngày ...

Nhiều chính sách đối với khu công nghiệp, khu kinh tế

07:51 | 27/05/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp (KCN) và khu kinh tế (KKT). Trong đó, Nghị định quy định chính ...

Điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu kể từ năm 2021

07:50 | 27/05/2018

Tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 là một nội dung trong Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản ...

Nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại

10:47 | 26/05/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 14/CT-TTg về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại.

Thành ủy Hà Nội ban hành tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng

18:08 | 24/05/2018

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải vừa ký Quyết định số 3814-QĐ/TU ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, ...

Bổ sung chế độ cho người đi cai nghiện ma túy tự nguyện

08:19 | 24/05/2018

Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ ...

Tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ thay đổi như thế nào?

08:12 | 24/05/2018

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII về cải cách chính sách tiền ...

Hỗ trợ doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ

08:03 | 24/05/2018

Theo Nghị định 76/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp có ...

Tổ chức, nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ trên tàu

10:15 | 23/05/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 75/2018/NĐ-CP quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trang phục, phù hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu trên ...

Hàng tạm nhập, tái xuất phải chịu sự giám sát cho tới khi tái xuất ra khỏi Việt Nam

10:14 | 23/05/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương, trong đó quy định cụ thể về tạm nhập, ...

Đẩy mạnh ứng dụng CN truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước

20:36 | 18/05/2018

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 501/QĐ-TTg phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê ...

Hướng dẫn xác định mức hoàn trả tiền bồi thường của người thi hành công vụ

08:31 | 18/05/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Đề xuất tăng kịch khung thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu: Liệu có quá cao!

15:18 | 17/05/2018

Tin từ Bộ Tài chính cho hay, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng vừa thừa lệnh Thủ tướng Chính phủ ký tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Nghị ...

Quy định trình độ chuyên môn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp

15:16 | 17/05/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 71/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ ...

Tổ chức bộ máy đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt theo hướng tinh gọn

18:15 | 14/05/2018

Quy định về tổ chức bộ máy đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt theo hướng chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phân định rõ thẩm ...

Kiểm soát chặt chẽ công tác bảo đảm an ninh hàng không

09:52 | 13/05/2018

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2018 vừa được Chính phủ ban hành, Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra, ...

    Trước         Sau