M

Ghi nhận từ những sự đổi thay

(LĐTĐ) Sau 3 năm triển khai, "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" do Bộ Y tế ...

Cần tiếp tục hoàn thiện chính sách an sinh xã hội

(LĐTĐ) Trước những thay đổi của thị trường lao động do ảnh hưởng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0), tại Hội thảo quốc tế với chủ đề “Cơ ...

Thúc đẩy đảm bảo an sinh xã hội trong khu vực ASEAN

(LĐTĐ) Với chủ đề “Cơ hội và thách thức của các hệ thống an sinh xã hội khu vực ASEAN trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và tự do ...

Sửa một số quy định về tiền lương

(LĐTĐ) Chính phủ vừa ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi ...

Kết hợp quân dân y trong khám, chữa bệnh

(LĐTĐ) Chính phủ vừa ban hành Nghị định 118/2018/NĐ-CP quy định về công tác kết hợp quân dân y, trong đó quy định cụ thể về kết hợp quân dân y ...

Nghiên cứu đổi mới chính sách đối với đồng bào dân tộc, miền núi

(LĐTĐ) Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ ...

Quy định mới về giá điện gió

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 về cơ chế hỗ trợ ...

Nhiều giải pháp bảo vệ môi trường Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 11 - NQ/TU, ngày 31/5/2017, của Thành ủy về “Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà ...

Bổ sung đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế

(LĐTĐ) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014 của Chính phủ trong đó quy định bổ sung ...

Phát triển HTX gắn với thực hiện tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp

(LĐTĐ) Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ...

Loại bỏ những rào cản đối với xuất khẩu

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu.

Thủ tướng yêu cầu tiếp thu, chỉnh sửa một số dự án luật

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ vừa phân công các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ nghiên cứu, tiếp thu kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ...

Nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực bắt đầu từ tháng Chín

Chế độ hỗ trợ người có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài; văn bản điện tử phải được gửi ngay trong ngày ký ban hành; hiệu ...

Mãi xứng đáng là lực lượng tiên phong của Đảng

(LĐTĐ) Mùa thu này, cả dân tộc hân hoan Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2018).

Đề xuất hỗ trợ chi phí đối với công tác tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự ...

Người dân mòn mỏi đợi hỗ trợ thiên tai

Đã hơn 2 năm kể từ khi UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt phương án hỗ trợ khôi phục sản xuất cho người nuôi trồng thủy sản – (NTTS) bị ...

    Trước         Sau