M
17:31 | 22/12/2018

Thành uỷ Hà Nội kiểm điểm tập thể, cá nhân trong công tác lãnh đạo năm 2018

(LĐTĐ) Sáng 22/12,  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chủ trì Hội nghị của Ban Thường vụ Thành ủy về việc Kiểm điểm tập thể, cá nhân về công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2018, gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. 

thanh uy ha noi kiem diem tap the ca nhan trong cong tac lanh dao nam 2018 Huy động sức dân vào công cuộc thay đổi bộ mặt nông thôn
thanh uy ha noi kiem diem tap the ca nhan trong cong tac lanh dao nam 2018 Huyện Ba Vì: Đồng thuận trong xây dựng nông thôn mới
thanh uy ha noi kiem diem tap the ca nhan trong cong tac lanh dao nam 2018 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng đồng chí Nguyễn Văn Trân

Báo cáo kiểm điểm tập thể về các mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội năm 2018 được trình bày tại Hội nghị được chuẩn bị công phu, chi tiết trên tinh thần phát huy dân chủ, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, với thái độ nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật.

thanh uy ha noi kiem diem tap the ca nhan trong cong tac lanh dao nam 2018
Quang cảnh hội nghị. (NC)

Các nội dung kiểm điểm bám sát quy định, hướng dẫn của Trung ương, Quy chế làm việc, Chương trình công tác của Thành ủy, đề cập toàn diện và gắn với Báo cáo xây dựng Đảng, Báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 cũng như các báo cáo của Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự đảng UBND Thành phố, tiếp thu nghiêm túc kết luận, ý kiến thảo luận tại Hội nghị lần thứ 15, 16 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố vừa diễn ra.

Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung đánh giá, kiểm điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trong việc quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch và giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị; Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Làm rõ trách nhiệm trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức cán bộ; quản lý và phát triển đảng viên; các biện pháp đấu tranh, phòng, chống tham nhũng; kết quả xử lý sai phạm đối với tổ chức và cá nhân.

Hội nghị sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 22 đến 24/12. Sau phần kiểm điểm của tập thể Ban thường vụ Thành ủy, hội nghị sẽ lần lượt kiểm điểm đối với các cá nhân trong Ban Thường vụ Thành uỷ và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND Thành phố và Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

Nội dung kiểm điểm tập trung vào kết quả lãnh đạo, quản lý, điều hành, trách nhiệm của cá nhân trong tham gia cùng tập thể lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, quan hệ, phối hợp với cấp ủy và tập thể lãnh đạo, quản lý; Ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Trên cơ sở Báo cáo kiểm điểm của tập thể, tự kiểm điểm của cá nhân, Hội nghị đã thẳng thắn thảo luận, góp ý những ưu điểm đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của Ban thường vụ Thành ủy trong thời gian tới. Hội nghị cũng tiến hành bỏ phiếu biểu quyết nhận xét, đánh giá và phân loại cán bộ năm 2018 đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Nguyễn Công

Nguồn :