M
09:10 | 31/07/2018

Thanh Hóa: Hơn 42 tỷ đầu tư nâng cấp hệ thống phòng họp trực tuyến

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Xây dựng hệ thống phòng họp trực tuyến tại các huyện, thị, thành” trên địa bàn tỉnh này, với tổng mức đầu tư hơn 42 tỷ đồng

tin nhap 20180731083159 Thanh tra Chính phủ: Đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kết luận thanh tra

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao cho chủ đầu tư là Sở thông tin & Truyền thông có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Tại quyết định nêu trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư cho dự án là 42. 257 triệu đồng. Trong đó: Chi phí thiết bị là 38.238 triệu đồng; chi phí tư vấn đầu tư 1.240 triệu đồng; chi phí dự phòng 2.067 triệu đồng; chi phí quản lý dự án 478 triệu đồng và chi phí khác là 234 triệu đồng.

tin nhap 20180731083159
Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì tại điểm cầu Thanh Hóa trong Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của ngành Thanh tra

Với dự án này, trang thiết bị được bổ sung gồm: Bổ sung 01 máy tính xách tay tại Văn phòng Tỉnh ủy, để quản trị hệ thống và 01 Switch chia mạng 08 cổng; bổ sung 01 bộ thiết bị hội nghị trực tuyến có chức năng kiểm tra, giám sát hệ thống tại điểm cầu trung tâm, 01 máy tính xách tay để quản trị hệ thống và 01 Switch chia mạng 08 cổng tại Văn phòng UBND tỉnh; bổ sung một máy tính xách tay để quản trị hệ thống, 01 màn hình hiển thị 43inch, 01 màn hình hiển thị trung tâm 65inch và 01 bộ thiết bị hội nghị trực tuyến đầu cuối, để dự phòng chung cho toàn hệ thống tại Sở Thông tin & Truyền thông.

Được biết, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã nêu rõ lý do điều chỉnh là tại thời điểm phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, để tiết kiệm ngân sách nhà nước, nên dự án đã tận dụng lại một số trang thiết bị đã được đầu tư từ giai đoạn trước. Do đó, trong quá trình nghiệm thu, kiểm thử cho thấy các thiết bị này công nghệ đã lạc hậu, không đồng bộ với hệ thống mới, dẫn đến chất lượng âm thanh không rõ ràng, hình ảnh không sắc nét, ảnh hưởng chung đến hiệu quả của dự án.

Văn Cương

Nguồn :