M
08:24 | 25/03/2019

Tập trung giải quyết các kiến nghị của cử tri

(LĐTĐ) UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1042/UBND-TH, yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố triển khai Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội.

tap trung giai quyet cac kien nghi cua cu tri Kinh nghiệm giám sát của HĐND thành phố Hà Nội
tap trung giai quyet cac kien nghi cua cu tri BHXH Việt Nam - Vietcombank: Phối hợp theo dõi, giám sát nguồn quỹ bảo hiểm
tap trung giai quyet cac kien nghi cua cu tri Xử phạt nghiêm các vi phạm về an toàn lao động

Công văn nêu rõ, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP đã ban hành Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND về giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri; thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn TP.

tap trung giai quyet cac kien nghi cua cu tri
Kỳ họp thứ 6, HĐND TP Hà Nội khóa XV (ảnh minh họa: NC)

UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện rà soát toàn bộ các kiến nghị cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đánh giá, phân loại kết quả giải quyết cụ thể. Đối với những nội dung kiến nghị đủ điều kiện giải quyết nhưng chưa hoàn thành, cần tập trung chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể, xác định rõ lộ trình giải quyết của đơn vị; báo cáo UBND TP để tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết tại kỳ họp HĐND TP.

Các sở, ban ngành, UBND quận, huyện, thị xã nâng cao trách nhiệm tham mưu cho UBND TP trong công tác giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; thường xuyên rà soát, cập nhật các chính sách mới để kiến nghị và tham mưu với HĐND, UBND TP xem xét điều chỉnh, bổ sung các chính sách phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tiễn của TP.

Văn phòng UBND TP được giao là cơ quan chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đối với HĐND TP, báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu. Kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND TP chỉ đạo đôn đốc, xử lý, giải quyết đối với những vụ việc chậm thực hiện.

Trong công văn này UBND TP cũng yêu cầu rà soát các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực thi hành nhưng đến nay chưa hoặc chậm thực hiện; phân tích làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và biện pháp chỉ đạo xử lý, tháo gỡ để thực hiện dứt điểm; đối với những trường hợp khó khăn, vướng mắc cần báo cáo đề xuất cụ thể với UBND TP để chỉ đạo xử lý, giải quyết.

Thanh tra TP là cơ quan chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện các quyết định giải quyết kiến nại, kết luận giải quyết tố cáo, báo cáo thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu. Kịp thời tham mưu UBND TP chỉ đạo đôn đốc, xử lý, giải quyết đối với những vụ việc chậm thực hiện.

Nguyễn Công

Nguồn :