M
15:03 | 18/10/2018

Chính phủ ban hành Chương trình hành động về cải cách chính sách BHXH:

Tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia

(LĐTĐ) Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH).

tao thuan loi toi da cho nguoi tham gia Phối hợp nâng cao công tác quản lý, thực thi chính sách BHXH
tao thuan loi toi da cho nguoi tham gia Thực thi chính sách BHXH: Tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ vướng mắc
tao thuan loi toi da cho nguoi tham gia Tuyên truyền về chính sách BHXH tới công nhân khu nhà trọ

Theo đó, giai đoạn đến năm 2021 phấn đấu đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp;

Có khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 80%...

tao thuan loi toi da cho nguoi tham gia
Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng phối hợp với BHXH TP Hải Phòng tuyên truyền về chính sách BHXH tới người lao động. Ảnh: B.D

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, Chính phủ đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, như: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, tạo sự đồng thuận trong cải cách chính sách BHXH.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng và cấp ủy cùng cấp tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung của Nghị quyết số 28-NQ/TW, tập trung vào những mục tiêu, định hướng, nội dung cải cách, nhiệm vụ, giải pháp về cải cách chính sách BHXH, BH thất nghiệp đến toàn bộ đội ngũ cán bộ công chức viên chức, người lao động (CBCCVC,NLĐ) thuộc thẩm quyền quản lý;

Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội lựa chọn nội dung thiết thực về chính sách BHXH và cải cách chính sách BHXH để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới NLĐ và các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng chỉ đạo cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, BHXH, BH thất nghiệp và pháp luật có liên quan để thể chế hóa các nội dung cải cách chính sách BHXH.

Trong đó, về thí điểm thực hiện gói BHXH tự nguyện ngắn hạn linh hoạt; ban hành chính sách khi đủ điều kiện, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ thí điểm thực hiện chính sách về gói BHXH tự nguyện ngắn hạn linh hoạt để NLĐ có nhiều sự lựa chọn tham gia và thụ hưởng; theo dõi, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định khi sửa đổi Luật BHXH.

Chính phủ yêu cầu Bộ LĐTBXH chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng đề án thực hiện điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với tiền lương của người đang làm việc, thay đổi cách thức điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Đồng thời, Bộ LĐTBXH chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, trình Chính phủ xem xét, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động để thực hiện điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình từ năm 2021; sửa đổi các quy định về tiền lương để thuận lợi trong việc xác định căn cứ đóng BHXH của khu vực doanh nghiệp ít nhất bằng khoảng 70% tổng tiền lương và các khoản thu nhập khác có tính chất lương của NLĐ; sửa đổi quy định về quản lý lao động, quan hệ lao động trong bối cảnh tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để đạt mục tiêu mở rộng diện bao phủ BHXH.

Về sửa đổi, bổ sung chính sách BH thất nghiệp, chính sách việc làm, Bộ LĐTBXH chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm, chính sách BH thất nghiệp, chính sách việc làm theo hướng chú trọng không chỉ các giải pháp xử lý hậu quả đối với người thất nghiệp thông qua việc chi trả trợ cấp thất nghiệp;

Đào tạo nghề, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để đáp ứng yêu cầu của công việc mới, giới thiệu việc làm mà cần xây dựng các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng thất nghiệp thông qua hỗ trợ doanh nghiệp và NLĐ duy trì việc làm, bảo đảm quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và NLĐ.

Bảo Duy

Nguồn :