M
08:07 | 28/11/2018

Tăng cường thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật

(LĐTĐ) Với 4 ý kiến thảo luận tại Hội trường, 70 lượt ý kiến thảo luận tại các tổ, sau 2 ngày làm việc, ngày 27/11, các đại biểu dự Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII đã cơ bản đồng tình với 10 nội dung trình ra Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tiếp tục tạo bước đột phá trong hoạt động Công đoàn
Tăng cường vai trò của Công đoàn trong đại diện, bảo vệ người lao động
Công đoàn cần đi đầu, tạo động lực thúc đẩy sự đổi mới của đất nước

Trong phần báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết: Tại Hội nghị, có 25 lượt ý kiến phát biểu, góp ý về Chương trình Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động giai đoạn 2018-2023.

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp tại Hội nghị. Ảnh: Đ.Hải

Cụ thể, có ý kiến đề nghị cần cụ thể hóa chỉ tiêu mỗi LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn (CĐ) ngành Trung ương phải có ít nhất 1 luật sư CĐ. Vì nếu chỉ đào tạo 50 luật sư thì tỉnh nào thực hiện, tỉnh nào không? Vì thế, không nên quy định số lượng cụ thể, mà chỉ nên ghi là có đội ngũ luật sư CĐ chuyên sâu về lĩnh vực pháp luật lao động, công đoàn. Về vấn đề này, đồng chí Trần Thanh Hải cho biết: Đoàn Chủ tịch tiếp thu và điều chỉnh lại: Đến năm 2023, xây dựng và phát triển được đội ngũ luật sư CĐ chuyên sâu về lĩnh vực pháp luật lao động, CĐ…

Bên cạnh đó, có 24 lượt ý kiến phát biểu, góp ý vào Báo cáo kết quả hoạt động CĐ năm 2018, nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, các ý kiến đề nghị các cấp CĐ cần nâng cao chất lượng các bản thỏa thuận hợp tác, tổ chức sơ kết việc hợp tác để đoàn viên thực sự là người được hưởng lợi; cần quan tâm hơn đến công tác khởi kiện của các cấp CĐ khi người sử dụng lao động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến quyền lợi NLĐ và đoàn viên CĐ.

Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII. Ảnh: Đ.Hải

Liên quan đến một số ý kiến nêu vấn đề khởi kiện các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH) theo quy định Điều 14 Luật BHXH đang gặp vướng mắc. Về vấn đề này, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết, thời gian qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan liên quan tìm hướng tháo gỡ, tuy nhiên sẽ phải hoàn thiện quy định của Luật. Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH cũng đã xác định trước mắt tập trung xử lý theo hướng tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật; vấn đề khởi kiện sẽ xem xét trong quá trình sửa đổi pháp luật.

Tại hội nghị, một số ý kiến đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam cần tăng cường hoạt động cho vay vốn giải quyết việc làm, đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô do CĐ quản lý để giảm thiểu việc công nhân phải đi vay nặng lãi, tín dụng đen…

Về chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, có 6 lượt ý kiến đề nghị khi xây dựng Chương trình đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động cần nêu rõ hơn về nội dung đổi mới; đồng thời cần có Hướng dẫn cụ thể về công tác truyền thông và tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập CĐ Việt Nam... Với những góp ý tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch sẽ tiếp thu và chỉ đạo trong quá trình triển khai thực hiện.

B.D

Nguồn :