M
11:20 | 23/08/2019

Tăng cường phối hợp để thực hiện tốt công tác sĩ quan dự bị

(LĐTĐ) Sáng 22/8, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Tổng kết thực hiện Nghị định số 26/2002/NĐ-CP của Chính phủ về sĩ quan dự bị quân đội nhân dân Việt Nam. Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã khen thưởng  12 tập thể và 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu.

tang cuong phoi hop de thuc hien tot cong tac si quan du bi Góp sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh
tang cuong phoi hop de thuc hien tot cong tac si quan du bi Bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô
tang cuong phoi hop de thuc hien tot cong tac si quan du bi Khai mạc Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư lệnh Thủ đô lần thứ II

Thực hiện Nghị định số 26/2002/NĐ-CP của Chính phủ về sĩ quan dự bị quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã chủ động tạo nguồn, nâng cao số lượng, chất lượng đào tạo sĩ quan dự bị từ các đối tượng; đăng ký, quản lý, sắp xếp sĩ quan dự bị đi vào nền nếp; đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, giải ngạch, thăng quân hàm sĩ quan dự bị được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, từng bước nâng cao chất lượng đơn vị dự bị động viên.

tang cuong phoi hop de thuc hien tot cong tac si quan du bi
Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Từ năm 2002 đến nay, các địa phương đã bổ túc được 640 cán bộ cấp tiểu đoàn, 1.470 cán bộ cấp đại đội; huấn luyện chuyển loại phòng không, pháo binh 1.289 đồng chí. Hoàn thành 100% chỉ tiêu động viên, huấn luyện sĩ quan dự bị theo kế hoạch Bộ Quốc phòng giao. 100% sĩ quan dự bị chấp hành nghiêm lệnh động viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô trong tình hình mới…

Cấp ủy chính quyền và các sở, ban, ngành địa phương, đơn vị quân đội đã triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện; phát huy được vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong xây dựng và huy động lực lượng sĩ quan dự bị.

Đội ngũ sĩ quan dự bị đề cao được trách nhiệm, nghĩa vụ, tích cực rèn luyện, nâng cao kiến thức toàn diện và chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, được cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị nhận nguồn tin tưởng.

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thực hiện Nghị định số 26/2002/NĐ-CP của Chính phủ về sĩ quan dự bị quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời, đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Đảng, Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa XIV) về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới”.

Nguyễn Công

Nguồn :