M
21:51 | 29/09/2019

Tăng cường công tác bảo vệ tại các trụ sở

(LĐTĐ) Vừa qua, Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành văn chỉ đạo giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền, thủ trưởng các đơn vị đối với công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm nói chung, tội phạm trật tự xã hội nói riêng.

tang cuong cong tac bao ve tai cac tru so Huyện Thường Tín xin xây dựng lại trụ sở làm việc
tang cuong cong tac bao ve tai cac tru so Trụ sở cơ quan Thành ủy Hà Nội sẽ hoàn thành trong năm 2019

Theo đó, tại văn bản số 4152/UBND-NC, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền sâu rộng, phổ biến cho người dân về phương thức thủ đoạn của tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản. Các cơ quan, doanh nghiệp, trường học tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ trụ sở, tổ chức lắp đặt hệ thống bảo vệ trong trụ sở, đôn đốc lực lượng bảo vệ cơ quan, trường học, nhất là trụ sở ngân hàng, kho bạc, quỹ tín dụng nêu cao tinh thần cảnh giác, bố trí đủ lực lượng bảo đảm an toàn cho trụ sở.

tang cuong cong tac bao ve tai cac tru so
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp, trường học tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ trụ sở, tổ chức lắp đặt hệ thống bảo vệ trong trụ sở...

Huy động sự tham gia tích cực của toàn dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của nhân dân. Đẩy mạnh công tác vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào việc phát hiện, bắt giữ và cung cấp các thông tin về các ổ nhóm tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản…

Bên cạnh đó, chủ động phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý về an ninh, trật tự đối với từng địa bàn, đồng thời hạn chế các nguyên nhân, điều kiện để tội phạm lợi dụng gây án. Tích cực phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an về nhân lực, vật lực tạo điều kiện tốt nhất cho lực lượng công an các cấp thực hiện các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm đạt mục đích, chỉ tiêu đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp.

Lương Hằng

Nguồn :