M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Yêu thương nhau -

Yêu thương nhau mỗi ngày!

“Tôi hỏi người sống với nhau thế nào?” ... - Bác lại đọc thơ đấy à? - Không tớ đang ngẫm thôi. Ai lại mang tiếng “người với người sống để yêu nhau” mà lại dã tâm làm những chuyện ác quá vậy?

    Trước         Sau