M
TIN MỚI NHẬN

Tag: xây dựng đô thị văn minh -

Thiết chế văn hóa: Góp phần xây dựng đô thị văn minh

11:39 | 10/01/2019

(LĐTĐ) Trong năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” luôn được các cấp chính quyền quận Hai Bà Trưng quan tâm, triển khai rộng khắp, thu hút tầng lớp nhân dân tham gia. Trong đó, việc xây dựng các mô hình văn hoá được ưu tiên đặt lên hàng đầu nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. 

Xây dựng đô thị văn minh: Khi tổ dân phố vào cuộc

16:48 | 14/12/2018

(LĐTĐ) Với quyết tâm xây dựng quận Hai Bà Trưng ngày càng văn minh, hiện đại, “sáng – xanh – sạch – đẹp” , thời gian qua, các cấp chính quyền và nhân dân trên địa bàn quận đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh kỷ cương pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn hoá của người Hà Nội. Nhiều mô hình mới, cách làm hay đã xuất hiện.

Quận Hai Bà Trưng: Xây dựng đô thị văn minh theo hướng toàn diện

10:12 | 19/10/2018

(LĐTĐ) Cùng với sự phát triển của Thủ đô, những năm qua, quận Hai Bà Trưng luôn chủ động triển khai có hiệu quả những giải pháp cụ thể, từ đó mang lại diện mạo đô thị hiện đại cho quận, tạo đà cho sự phát triển theo hướng toàn diện, bền vững.

Kỳ 1: Đổi thay rõ rệt

11:39 | 08/05/2018

Sau gần 2 năm thực hiện Chương trình 06-CTr/TU ngày 29/6/2016 của Thành ủy về "Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại giai đoạn 2016-2020", bộ mặt Thủ đô đã có nhiều thay đổi tích cực. Những vấn đề dân sinh bức xúc đang từng bước được giải quyết. Tuy nhiên, để đô thị Hà Nội thực sự văn minh, còn đó nhiều việc phải làm.

    Trước         Sau