M
TIN MỚI NHẬN

Tag: xã -

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn

14:27 | 30/04/2019

(LĐTĐ) UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND, triển khai thực hiện dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020.  

Tạo bước ngoặt giảm số lượng huyện, xã

13:12 | 14/03/2019

(LĐTĐ) Để cụ thể hóa Nghị quyết số 18 Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức của bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, ngày 12/3 Ủy Ban Thường vụ Quốc hội (Phiên họp thứ ba mươi hai) đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

Quyết tâm đổi mới chính quyền đô thị ở các quận, thị xã của TP Hà Nội

12:40 | 15/05/2018

Sáng  nay (15/5), Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo “Thực trạng tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động  của HĐND, UBND quận, thị xã và đề xuất các giải pháp đổi mới chính quyền đô thị ở các quận, thị xã của Thành phố Hà Nội”. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì buổi hội thảo.

Hà Nội có 403 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

17:42 | 30/04/2018

Theo Sở Tư pháp Thành phố tính đến nay có 28/30 quận, huyện, thị xã đã hoàn thành thủ tục công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (quận Hà Đông và huyện Mê Linh đang đánh giá, công nhận), trong đó 403/549 xã, phường, thị trấn được công nhận chuẩn tiếp cận đạt tỷ lệ 73,5%.

Hà Nội: Chấn chỉnh lề lối làm việc của chủ tịch UBND cấp xã

17:17 | 13/12/2017

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Hà Nội là tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc, đạo đức, tác phong, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là trưởng, phó phòng, chủ tịch UBND cấp xã.

    Trước         Sau