M
TIN MỚI NHẬN

Tag: văn hóa cơ sở -

Xây dựng đời sống văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

Theo Cục Văn hóa Cơ sở (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch), qua thực hiện tiêu chí văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) thời gian qua cho thấy: mối quan hệ hữu cơ giữa xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho người dân.    

LĐLĐ quận Long Biên: Bồi dưỡng hạt nhân, nâng cao văn hóa cơ sở

Sáng nay (11/7), LĐLĐ quận Long Biên tổ chức khai mạc lớp hạt nhân văn hóa cơ sở - bộ môn khiêu vũ cho 102 học viên đến từ các công đoàn cơ sở.

Nỗ lực phát triển đời sống văn hóa cơ sở

Mặc dù điều kiện ngân sách còn nhiều khó khăn song những năm qua TP Hà Nội đã luôn quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ nhân dân trên địa bàn. Nhờ vậy đã tạo được sự đồng thuận và hiệu ứng tích cực từ quần chúng nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp đồng hành cùng với Thành phố trong tiến trình xây dựng và phát triển đời sống văn hóa cơ sở.

Huyện Hoài Đức: Hiệu quả từ mô hình xã hội hóa

Với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, những năm qua, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch nhằm hoàn thiện hệ thống các thiết chế văn hóa cơ sở. Bên cạnh đó, từ nguồn xã hội hóa, đời sống văn hóa cơ sở của người dân địa phương ngày càng được nâng cao.

    Trước         Sau