M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Uyr ban thường vụ Quốc hội -

Phân công tham dự phiên họp thứ 33 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

08:30 | 11/04/2019

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phân công 2 Phó Thủ tướng và một số Bộ trưởng tham dự, trình bày và tiếp thu ý kiến đối với một số dự án Luật tại phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

    Trước         Sau