M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Triển lãm những tấm gương bình dị mà cao quý -

Tôn vinh 'Những tấm gương bình dị mà cao quý'

Ngày 15/5, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức Triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" lần thứ 6.

    Trước         Sau