M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Top 500 doanh nghiệp -

Khen thưởng 7 tập thể, 15 cá nhân tiêu biểu thuộc Tổng Công ty UDIC

14:52 | 15/01/2020

(LĐTĐ) Năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với những giải pháp linh hoạt, Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra, vốn Nhà nước được bảo toàn và phát triển, thu nhập người lao động tiếp tục được cải thiện.

    Trước         Sau