M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị UDIC -

Tổng Công ty UDIC: Hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu, đảm bảo đời sống người lao động

(LĐTĐ) Giá trị sản lượng tăng 8,7%, doanh thu thực hiện tăng 9,3%, thu nhập bình quân của người lao động tăng 7,7% so với thực hiện năm 2017; đã trích nộp ngân sách nhà nước 750 tỷ đồng... Đó là những kết quả nổi bật trong sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC trong năm 2018.

Tổng Công ty UDIC: Chú trọng nâng cao đời sống tinh thần người lao động

(LĐTĐ) Với sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo chuyên môn, từ đầu năm đến nay, phong trào thể dục thể thao từ công đoàn cơ sở đến Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị UDIC diễn ra sôi nổi, qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động, đồng thời đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao của Thủ đô nói chung.

Sôi nổi phong trào thi đua “Mẹ lao động giỏi - con học giỏi”

Mặc dù trong hoàn cảnh sản xuất kinh doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, song thời gian qua các công đoàn cơ sở thuộc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC đã tổ chức tốt các phong trào thi đua “Mẹ lao động giỏi - con học giỏi”, “Xây dựng gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”  trong CNVCLĐ.

Công đoàn Tổng Công ty UDIC biểu dương 40 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu

Sáng nay (21/7), Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2018; khen thưởng các cháu là con CNVCLĐ học giỏi xuất sắc và vượt khó học giỏi năm học 2017-2018. 

450 vận động viên Cụm thi đua số 15 tham dự Hội khỏe năm 2018

Sáng nay (15/5), 450 vận động viên, đại diện cho hơn 35.000 cán bộ, CNVCLĐ toàn Cụm thi đua số 15 Thành phố Hà Nội đã hào hứng tham gia Hội khỏe năm 2018 do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị UDIC đăng cai tổ chức.

    Trước         Sau