M
TIN MỚI NHẬN

Tag: toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc -

Huyện Phúc Thọ với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã được thực hiện có hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và đem lại sự bình yên cho nhân dân trên địa bàn huyện.

Toàn dân nâng cao nhận thức giữ gìn an ninh trật tự

Chiều 7/6, đoàn kiểm tra số 2 của Trung ương đánh giá thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW  về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, do đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn, đã làm việc với Thành ủy Hà Nội.

Những cách làm hay

Việc tổ chức, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ) có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực ANTT. Mỹ Đức là một trong những địa phương tổ chức các hoạt động xây dựng phong trào đạt hiệu quả cao.

    Trước         Sau