M
TIN MỚI NHẬN

Tag: tinh giản biên chế - Tin bài liên quan

Tiếp tục tinh gọn bộ máy

(LĐTĐ) HĐNDTP Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 17 của HĐND TP về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP Hà Nội năm 2018 vừa được ban hành, là cơ sở để các đơn vị, địa phương tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả công việc.

Cắt giảm khoảng 4.700 công chức trong năm 2018

Theo nghị quyết của Chính phủ vừa ban hành, trong năm 2018, giảm 1,7% biên chế công chức so với số giao năm 2015; giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015.

Đẩy mạnh chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp sang cơ chế tự chủ

(LĐTĐ) Chiều 26/12, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cho biết, năm 2018, Hà Nội sẽ đẩy mạnh chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp, đặc biệt là y tế, giáo dục sang cơ chế tự chủ, chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần.

Bác nói phải lắm!

(LĐTĐ) - Chú nghĩ sao về việc Bộ Nội vụ đề xuất tinh giản hàng nghìn cán bộ, công chức xã và hàng chục nghìn người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. Ở cấp thôn, tổ dân phố sẽ giảm hơn 400.000 người?

Cả nước đã thực hiện tinh giản biên chế 32.054 người

Chiều 12-12, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí. Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Thành cho biết, tính đến ngày 30-11-2017, cả nước đã thực hiện tinh giản biên chế tổng số 32.054 người. 

Đề xuất bổ sung 4 trường hợp vào đối tượng tinh giản biên chế

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. 

Tinh giản 148 công chức, viên chức, người lao động

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 7216/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế của thành phố (đợt 4) năm 2017.

Hiệu quả sau khi tinh giản bộ máy

(LĐTĐ) Là một trong những đơn vị được thành lập theo chủ trương sáp nhập, tinh giản biên chế của Hà Nội từ tháng 12/2016, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông Hà Nội (gọi tắt là Ban QLDA) đã thực hiện tốt việc quản lý, triển khai các dự án của Thành phố, hiệu quả nâng cao rõ rệt.

Quan trọng là cách làm

(LĐTĐ) Phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc ngày 10/8, tại phiên họp này, UBTV sẽ nghe Báo cáo kết quả giám sát của Quốc hội chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016.

Tinh giản biên chế, Hà Nội giảm 17 phó giám đốc sở

(LĐTĐ) Ban Pháp chế, HĐND TP. Hà Nội vừa có báo cáo kết quả khảo sát về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố năm 2017.

Hà Nội làm tốt việc sắp xếp, tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập

(LĐTĐ) Đó là đánh giá của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng đoàn công tác Ban Chỉ đạo nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) tại buổi làm việc với UBND thành phố Hà Nội, chiều 27/5.

Sẽ hợp nhất nhiều cơ quan chuyên môn cấp tỉnh

(LĐTĐ) Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành. Theo dự thảo, một số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh sẽ được hợp nhất.

Hà Nội thực hiện chủ động, bài bản Nghị quyết 39-NQ/TW

(LĐTĐ) Chiều 17/2, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Thành phố thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đã họp để đánh giá kết quả hoạt động năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, chủ trì hội nghị.

Tinh giản biên chế là nhiệm vụ chính trị quan trọng

(LĐTĐ) Theo đề án của Bộ Nội vụ trình, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định giao biên chế năm 2017 cho các ngành, địa phương trên cơ sở giảm 1,5% so với năm 2016.

Thực hiện tinh giản biên chế đồng bộ

(LĐTĐ) Tại Hội nghị Tổng kết công tác của ngành Nội vụ mới diễn ra, một trong những nhiệm vụ mà Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề ra cho ngành Nội vụ năm 2017 là phải đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý biên chế, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tinh giản biên chế đồng bộ với các giải pháp khác. 

1 2