M
TIN MỚI NHẬN

Tag: tiết lộ thông tin -

Tiết lộ bí mật cá nhân của trẻ em: Sẽ bị xử lý nặng

14:30 | 30/03/2018

Sẽ phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng đối với những hành vi như: Công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của của cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em; công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên.

Tiết lộ thông tin bí mật cá nhân của trẻ em bị phạt tới 50 triệu đồng

17:01 | 23/03/2018

Hành vi công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em có thể sẽ bị phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng. Đây là khung xử phạt hành chính cao nhất đối với các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ chăm sóc trẻ em.

    Trước         Sau