M
TIN MỚI NHẬN

Tag: tiếp biến văn hoá -

Bài 4: Thực hiện trên tinh thần tiếp biến văn hoá Đông - Tây

15:37 | 10/06/2019

(LĐTĐ) Nhà văn hoá Hữu Ngọc cho rằng, vấn đề trong từng gia đình hiện đại ngày nay nên thực hiện trên tinh thần tiếp biến văn hóa Đông-Tây. Với bất cứ vấn đề nào trong gia đình, không nên sự khắt khe, ép buộc nhau mà phải dùng tình cảm, sự tôn trọng lẫn nhau để thuyết phục nhau. 

    Trước         Sau