M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Thông qua Luật An ninh mạng -

Bài cuối: Ý nghĩa, tác dụng của Luật An ninh mạng

Luật An ninh mạng đã được biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, với 423 trong tổng số 466 đại biểu có mặt tán thành (tỷ lệ 86,86%). Luật An ninh mạng được thông qua có ý nghĩa, tác dụng sau:

Toàn văn Luật An ninh mạng

Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua, báo Lao động Thủ đô xin đăng toàn văn Luật.

Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng

Sáng nay, 12/6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật An ninh mạng với 86,86% đại biểu tán thành. Với 7 chương, 43 điều, Luật An ninh mạng quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

    Trước         Sau