M
TIN MỚI NHẬN

Tag: thời giờ làm việc -

Cần nghiên cứu điều chỉnh thời gian làm việc xuống 44 giờ

21:49 | 25/10/2019

(LĐTĐ) Chúng tôi đề xuất một phương án đó là thực hiện chế độ 44 giờ và có thể tăng giờ làm thêm. Hai là, thực hiện chế độ 44 giờ nhưng có thể tăng giờ làm thêm lên 100 giờ. Đại biểu Ngọ Duy Hiểu - Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nêu ý kiến.

Đề nghị áp dụng chế độ làm việc 44 giờ/1 tuần với những lao động trực tiếp

21:36 | 25/10/2019

(LĐTĐ) Tôi đề nghị chúng ta nên làm 44 giờ/1 tuần đối với những lao động trực tiếp để có 200 giờ/1 năm, tương đương với 25 ngày lao động, để người lao động trực tiếp có thể có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, chăm sóc gia đình.

Đề nghị không tăng tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ

22:28 | 09/10/2019

(LĐTĐ) Qua xin ý kiến, tập thể người lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nước sạch Hà Nội thống nhất đề xuất với Quốc hội và Ban soạn thảo xem xét không tăng tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ như đề xuất trong Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi.

Việt Nam nằm trong nhóm nước có thời giờ làm việc cao trên thế giới và khu vực

20:17 | 17/09/2019

(LĐTĐ) Từ ý kiến và nguyện vọng của đoàn viên, người lao động cả nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị xem xét giảm thời giờ làm việc bình thường của người lao động từ “48 giờ trong một tuần” xuống “44 giờ trong một tuần”.

    Trước         Sau